นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kuk2 {"modified_at":"2011/10/31 16:08:56 +0700","id":31025,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kuk2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:08:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e341","created_at":"2011/10/31 16:08:52 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:08:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81677}
  • Small_kuk1 {"modified_at":"2011/10/31 16:07:41 +0700","id":31024,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"kuk1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/31 16:07:41 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e14\u0e34\u0e22\u0e32\u0e18\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e27\u0e01\u0e38\u0e25","created_at":"2011/10/31 16:07:36 +0700","asset_updated_at":"2011/10/31 16:07:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69810}
  • Small_image004 {"modified_at":"2011/10/20 17:29:54 +0700","id":30790,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image004.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/20 17:29:54 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19","created_at":"2011/10/20 17:29:50 +0700","asset_updated_at":"2011/10/20 17:29:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56701}
  • Small_sap4-5-11 {"modified_at":"2011/10/20 17:25:03 +0700","id":30789,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"SAP4-5-11.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/20 17:25:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e02\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c","created_at":"2011/10/20 17:24:58 +0700","asset_updated_at":"2011/10/20 17:24:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49746}
  • Small_banyat_boonsom {"modified_at":"2011/09/01 10:23:23 +0700","id":29659,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Banyat_Boonsom.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/01 10:23:23 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e30\u0e41\u0e25\u0e30\u0e14\u0e23.\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e21 \u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2011/09/01 10:23:19 +0700","asset_updated_at":"2011/09/01 10:23:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":81389}
  • Small_songkhla_sign {"modified_at":"2011/09/01 10:21:47 +0700","id":29658,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"songkhla_sign.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/01 10:21:47 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","created_at":"2011/09/01 10:21:41 +0700","asset_updated_at":"2011/09/01 10:21:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70588}
  • Small_dscf0298_resize_resize {"modified_at":"2011/08/13 13:56:11 +0700","id":29111,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0298_resize_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/13 13:56:11 +0700","media_folder_id":1173,"description":"run54_3","created_at":"2011/08/13 13:56:07 +0700","asset_updated_at":"2011/08/13 13:56:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58470}
  • Small_dscf0241_resize_resize {"modified_at":"2011/08/13 13:52:51 +0700","id":29110,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0241_resize_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/13 13:52:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"run54_2","created_at":"2011/08/13 13:52:47 +0700","asset_updated_at":"2011/08/13 13:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60910}
  • Small_dscf0012_resize_resize {"modified_at":"2011/08/13 13:29:13 +0700","id":29109,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0012_resize_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/13 13:29:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"run54_1","created_at":"2011/08/13 13:29:10 +0700","asset_updated_at":"2011/08/13 13:29:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56940}
ขนาดย่อ: