นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_loykratong_5ph_no4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong_5ph_no4.JPG","created_at":"2019/11/14 14:37:41 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 14:37:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 14:37:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":75815,"modified_at":"2019/11/14 14:37:45 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63303,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_loykratong2019_4_no3engineer_photo {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong2019_4_no3engineer_photo.JPG","created_at":"2019/11/14 14:34:33 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 14:34:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 14:34:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":75670,"modified_at":"2019/11/14 14:34:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63302,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_loykratong2019_3_no2agro {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong2019_3_no2agro.JPG","created_at":"2019/11/14 14:33:46 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 14:33:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/08 15:18:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/01/08 15:18:58 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":94415,"modified_at":"2019/11/14 14:33:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63301,"comment_counter":1,"commentable":true}
  • Small_loykratong2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong2019_2.JPG","created_at":"2019/11/14 14:33:09 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 14:33:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 14:33:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":113606,"modified_at":"2019/11/14 14:33:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63300,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_loykratong2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong2019_1.JPG","created_at":"2019/11/14 14:32:23 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 14:32:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 14:32:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":502247,"modified_at":"2019/11/14 14:32:29 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63299,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fahpa8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fahpa8.jpg.jpg","created_at":"2019/11/14 10:03:50 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 10:03:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 10:03:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","asset_file_size":125476,"modified_at":"2019/11/14 10:03:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63298,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fahpa7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fahpa7.jpg.jpg","created_at":"2019/11/14 10:03:21 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 10:03:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 10:03:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","asset_file_size":92834,"modified_at":"2019/11/14 10:03:27 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63297,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fahpa6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"fahpa6.jpg.png","created_at":"2019/11/14 10:02:50 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 10:02:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 10:02:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","asset_file_size":64742,"modified_at":"2019/11/14 10:02:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63296,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fahpa5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"fahpa5.jpg.png","created_at":"2019/11/14 10:02:20 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 10:02:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 10:02:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","asset_file_size":39782,"modified_at":"2019/11/14 10:02:23 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63295,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: