นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_5817 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","id":28043,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_5817.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind5","created_at":"2011/04/22 18:08:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48067}
  • Small_img_5816 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","id":28042,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_5816.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind4","created_at":"2011/04/22 18:08:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45256}
  • Small_dscf9981 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","id":28041,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9981.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind3","created_at":"2011/04/22 18:06:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47997}
  • Small_dscf9980 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","id":28040,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9980.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind2","created_at":"2011/04/22 18:06:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49542}
  • Small_img_5825 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","id":28039,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_5825.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind1","created_at":"2011/04/22 18:04:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70935}
  • Small_psu2009215a[1] {"modified_at":"2011/06/01 16:48:56 +0700","id":27614,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu2009215a[1].jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c3","created_at":"2011/03/11 16:58:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":110502}
  • Small_dsc_9454 {"modified_at":"2011/05/31 19:36:35 +0700","id":27613,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_9454.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c3","created_at":"2011/03/11 16:58:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":92622}
  • Small_dsc03904[1] {"modified_at":"2011/06/01 16:48:55 +0700","id":27612,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC03904[1].jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c1\u003C/p\u003E","created_at":"2011/03/11 16:57:25 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44935}
  • Small_03120014[1] {"modified_at":"2011/06/01 16:48:54 +0700","id":27611,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"03120014[1].jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:54 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c","created_at":"2011/03/11 16:53:42 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72243}
ขนาดย่อ: