นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_tanit {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e18\u0e19\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e22\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","asset_updated_at":"2012/06/12 15:47:48 +0700","asset_file_name":"tanit.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35050,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59939,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/06/12 15:47:48 +0700","modified_at":"2012/06/12 16:02:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:23 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_payom {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e2d\u0e21 \u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e21\u0e13\u0e35","asset_updated_at":"2012/06/12 15:45:50 +0700","asset_file_name":"payom.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35049,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42019,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/06/12 15:45:50 +0700","modified_at":"2012/06/12 16:02:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_somsak_boondao {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e14\u0e32\u0e27","asset_updated_at":"2012/06/12 15:43:03 +0700","asset_file_name":"somsak_boondao.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":35048,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":293799,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/06/12 15:43:03 +0700","modified_at":"2012/06/12 16:02:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/06/12 16:02:13 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_commitee {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","asset_updated_at":"2012/02/17 14:59:52 +0700","asset_file_name":"commitee.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33705,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":113703,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/02/17 14:59:53 +0700","modified_at":"2012/02/17 14:59:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:59:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_5national_resource {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2012/02/17 14:58:45 +0700","asset_file_name":"5national_resource.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33704,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":111032,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/02/17 14:58:45 +0700","modified_at":"2012/02/17 14:58:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:58:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_4computer_building {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2012/02/17 14:54:16 +0700","asset_file_name":"4computer_building.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33698,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97423,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/02/17 14:54:16 +0700","modified_at":"2012/02/17 14:54:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:54:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_3medicine {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2012/02/17 14:52:55 +0700","asset_file_name":"3medicine.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33696,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53091,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/02/17 14:52:55 +0700","modified_at":"2012/02/17 14:52:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:52:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2law_facalty {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2012/02/17 14:41:34 +0700","asset_file_name":"2law_facalty.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33692,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122415,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/02/17 14:41:34 +0700","modified_at":"2012/02/17 14:41:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:41:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_managementsci {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2012/02/17 14:40:27 +0700","asset_file_name":"managementsci.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33691,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72644,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/02/17 14:40:27 +0700","modified_at":"2012/02/17 14:40:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/02/17 14:40:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: