นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dscf9944 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","id":28216,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9944.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/12 09:33:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61359}
  • Small_dscf9940 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","id":28215,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9940.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","created_at":"2011/05/12 09:30:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55793}
  • Small_dscf9938 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","id":28214,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF9938.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/12 09:28:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56908}
  • Small_dscf0043 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","id":28213,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0043.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","created_at":"2011/05/12 09:26:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":482947}
  • Small_psu_023 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","id":28212,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_023.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e322\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/12 09:25:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":53534}
  • Small_dscf0009 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","id":28211,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0009.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","created_at":"2011/05/12 09:22:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":30942}
  • Small_dscf1480 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","id":28132,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF1480.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"newspaper","created_at":"2011/05/02 17:04:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58479}
  • Small_woman {"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","id":28129,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"woman.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","media_folder_id":1173,"description":"woman","created_at":"2011/05/02 14:25:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43931}
  • Small_man1 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","id":28128,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"man1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","media_folder_id":1173,"description":"man1","created_at":"2011/05/02 14:24:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51356}
ขนาดย่อ: