นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_commitee {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/17 14:59:56 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":113703,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33705,"created_at":"2012/02/17 14:59:53 +0700","asset_file_name":"commitee.jpg","updated_at":"2012/02/17 14:59:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/17 14:59:52 +0700","description":"\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_5national_resource {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/17 14:58:47 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":111032,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33704,"created_at":"2012/02/17 14:58:45 +0700","asset_file_name":"5national_resource.jpg","updated_at":"2012/02/17 14:58:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/17 14:58:45 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_4computer_building {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/17 14:54:22 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":97423,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33698,"created_at":"2012/02/17 14:54:16 +0700","asset_file_name":"4computer_building.jpg","updated_at":"2012/02/17 14:54:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/17 14:54:16 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_3medicine {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/17 14:52:58 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":53091,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33696,"created_at":"2012/02/17 14:52:55 +0700","asset_file_name":"3medicine.jpg","updated_at":"2012/02/17 14:52:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/17 14:52:55 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_2law_facalty {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/17 14:41:38 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":122415,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33692,"created_at":"2012/02/17 14:41:34 +0700","asset_file_name":"2law_facalty.jpg","updated_at":"2012/02/17 14:41:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/17 14:41:34 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e2b\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e04\u0e13\u0e30\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_managementsci {"commentable":true,"modified_at":"2012/02/17 14:40:32 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":72644,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33691,"created_at":"2012/02/17 14:40:27 +0700","asset_file_name":"managementsci.JPG","updated_at":"2012/02/17 14:40:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/17 14:40:27 +0700","description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_1 {"commentable":false,"modified_at":"2012/02/01 11:35:18 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":59712,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33201,"created_at":"2012/02/01 11:35:14 +0700","asset_file_name":"1.jpg","updated_at":"2012/02/01 11:35:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/02/01 11:35:14 +0700","description":"\u0e2a\u0e23\u0e38\u0e1b\u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e21\u0e2d1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_watana {"commentable":true,"modified_at":"2012/01/26 16:39:17 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":38498,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33078,"created_at":"2012/01/26 16:39:12 +0700","asset_file_name":"watana.jpg","updated_at":"2012/01/26 16:39:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/26 16:39:12 +0700","description":"\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e28\u0e23\u0e35\u0e1e\u0e08\u0e19\u0e32\u0e23\u0e16","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_karanrat {"commentable":true,"modified_at":"2012/01/26 16:37:46 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":37130,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","id":33077,"created_at":"2012/01/26 16:37:45 +0700","asset_file_name":"karanrat.jpg","updated_at":"2012/01/26 16:37:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/26 16:37:45 +0700","description":"\u0e01\u0e23\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c \u0e2a\u0e38\u0e19\u0e17\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c ","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: