นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sap4-5-11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"SAP4-5-11.jpg","created_at":"2011/10/20 17:24:58 +0700","asset_updated_at":"2011/10/20 17:24:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/10/20 17:25:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e02\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c","asset_file_size":49746,"modified_at":"2011/10/20 17:25:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":30789,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_banyat_boonsom {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Banyat_Boonsom.jpg","created_at":"2011/09/01 10:23:19 +0700","asset_updated_at":"2011/09/01 10:23:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/01 10:23:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e30\u0e41\u0e25\u0e30\u0e14\u0e23.\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e21 \u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":81389,"modified_at":"2011/09/01 10:23:23 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29659,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_songkhla_sign {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"songkhla_sign.jpg","created_at":"2011/09/01 10:21:41 +0700","asset_updated_at":"2011/09/01 10:21:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/01 10:21:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_file_size":70588,"modified_at":"2011/09/01 10:21:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29658,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf0298_resize_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0298_resize_resize.jpg","created_at":"2011/08/13 13:56:07 +0700","asset_updated_at":"2011/08/13 13:56:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/13 13:56:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"run54_3","asset_file_size":58470,"modified_at":"2011/08/13 13:56:11 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29111,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf0241_resize_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0241_resize_resize.jpg","created_at":"2011/08/13 13:52:47 +0700","asset_updated_at":"2011/08/13 13:52:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/13 13:52:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"run54_2","asset_file_size":60910,"modified_at":"2011/08/13 13:52:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29110,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf0012_resize_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0012_resize_resize.jpg","created_at":"2011/08/13 13:29:10 +0700","asset_updated_at":"2011/08/13 13:29:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/13 13:29:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"run54_1","asset_file_size":56940,"modified_at":"2011/08/13 13:29:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":29109,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_runningvest2011 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"runningvest2011.jpg","created_at":"2011/07/31 14:20:04 +0700","asset_updated_at":"2011/07/31 14:20:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/31 14:20:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e352011","asset_file_size":45545,"modified_at":"2011/07/31 14:20:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":28872,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_naturerun_conference {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"naturerun_conference.jpg","created_at":"2011/07/31 14:18:31 +0700","asset_updated_at":"2011/07/31 14:18:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/31 14:18:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":32991,"modified_at":"2011/07/31 14:18:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":28871,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_vest {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vest.jpg","created_at":"2011/07/16 19:49:51 +0700","asset_updated_at":"2011/07/16 19:49:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/16 19:49:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":74000,"modified_at":"2011/07/16 19:49:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":28786,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: