นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_women50 {"created_at":"2012/01/26 16:36:09 +0700","asset_file_size":83590,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/26 16:36:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33076,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e1c\u0e38\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e27\u0e31\u0e22\u0e07\u0e32\u0e21","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/26 16:36:09 +0700","asset_file_name":"women50.jpg","updated_at":"2012/01/26 16:36:15 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_visit_monk {"created_at":"2012/01/26 14:03:16 +0700","asset_file_size":66050,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/26 14:03:19 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33074,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/26 14:03:16 +0700","asset_file_name":"visit_monk.jpg","updated_at":"2012/01/26 14:03:19 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_buddha_teeth2 {"created_at":"2012/01/26 13:43:26 +0700","asset_file_size":136074,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/26 13:43:29 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33073,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/26 13:43:26 +0700","asset_file_name":"buddha_teeth2.jpg","updated_at":"2012/01/26 13:43:29 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_budha_teeth1 {"created_at":"2012/01/26 13:40:29 +0700","asset_file_size":106087,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/26 13:40:32 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33072,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/26 13:40:29 +0700","asset_file_name":"budha_teeth1.jpg","updated_at":"2012/01/26 13:40:32 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_monk {"created_at":"2012/01/26 13:38:53 +0700","asset_file_size":46168,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/26 13:38:57 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33071,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e14\u0e42\u0e04\u0e01","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/26 13:38:53 +0700","asset_file_name":"monk.jpg","updated_at":"2012/01/26 13:38:57 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_noodle {"created_at":"2012/01/25 14:57:28 +0700","asset_file_size":92941,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/25 14:57:30 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33061,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/25 14:57:28 +0700","asset_file_name":"noodle.jpg","updated_at":"2012/01/25 14:57:30 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_052 {"created_at":"2012/01/23 14:38:50 +0700","asset_file_size":55902,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/23 14:38:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33034,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e225","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/23 14:38:50 +0700","asset_file_name":"052.jpg","updated_at":"2012/01/23 14:38:53 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_043 {"created_at":"2012/01/23 14:37:45 +0700","asset_file_size":55335,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/23 14:37:51 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33033,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e224","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/23 14:37:45 +0700","asset_file_name":"043.jpg","updated_at":"2012/01/23 14:37:51 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_talaban1 {"created_at":"2012/01/23 14:36:52 +0700","asset_file_size":33990,"commentable":true,"modified_at":"2013/03/02 17:24:11 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":true,"visibility":2,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":33031,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/03/02 16:55:09 +0700","asset_file_name":"talaban1.JPG","updated_at":"2013/03/02 17:24:11 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: