นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_052 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e225","asset_updated_at":"2012/01/23 14:38:50 +0700","asset_file_name":"052.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33034,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55902,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/01/23 14:38:50 +0700","modified_at":"2012/01/23 14:38:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 14:38:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_043 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e224","asset_updated_at":"2012/01/23 14:37:45 +0700","asset_file_name":"043.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33033,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55335,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/01/23 14:37:45 +0700","modified_at":"2012/01/23 14:37:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 14:37:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_talaban1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2013/03/02 16:55:09 +0700","asset_file_name":"talaban1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":33031,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33990,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/01/23 14:36:52 +0700","modified_at":"2013/03/02 17:24:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:24:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dscf2054 {"member_only_commentable":false,"description":"troy2","asset_updated_at":"2012/01/23 11:50:59 +0700","asset_file_name":"DSCF2054.JPG","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33021,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54794,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/01/23 11:50:59 +0700","modified_at":"2012/01/23 11:51:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 11:51:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dscf2047 {"member_only_commentable":false,"description":"troy1","asset_updated_at":"2012/01/23 11:49:10 +0700","asset_file_name":"DSCF2047.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":33020,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":45471,"media_folder_id":1173,"created_at":"2012/01/23 11:49:10 +0700","modified_at":"2012/01/23 11:49:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 11:49:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_game3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e223","asset_updated_at":"2011/11/01 10:36:12 +0700","asset_file_name":"game3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31042,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87286,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/11/01 10:36:12 +0700","modified_at":"2011/11/01 10:36:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:36:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_game2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e222","asset_updated_at":"2011/11/01 10:35:22 +0700","asset_file_name":"game2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31041,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90082,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/11/01 10:35:22 +0700","modified_at":"2011/11/01 10:35:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:35:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_game0 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32","asset_updated_at":"2011/11/01 10:34:29 +0700","asset_file_name":"game0.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31040,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68336,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/11/01 10:34:29 +0700","modified_at":"2011/11/01 10:34:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:34:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_game1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e221","asset_updated_at":"2011/11/01 10:29:58 +0700","asset_file_name":"game1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":31039,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96191,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/11/01 10:29:58 +0700","modified_at":"2011/11/01 10:30:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/11/01 10:30:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: