นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dscf2054 {"asset_file_name":"DSCF2054.JPG","visibility":2,"modified_at":"2012/01/23 11:51:02 +0700","media_folder_id":1173,"description":"troy2","updated_at":"2012/01/23 11:51:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/01/23 11:50:59 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":54794,"id":33021,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/23 11:50:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dscf2047 {"asset_file_name":"DSCF2047.jpg","visibility":2,"modified_at":"2012/01/23 11:49:11 +0700","media_folder_id":1173,"description":"troy1","updated_at":"2012/01/23 11:49:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","created_at":"2012/01/23 11:49:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":45471,"id":33020,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2012/01/23 11:49:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_game3 {"asset_file_name":"game3.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/11/01 10:36:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e223","updated_at":"2011/11/01 10:36:17 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/11/01 10:36:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":87286,"id":31042,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/01 10:36:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_game2 {"asset_file_name":"game2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/11/01 10:35:26 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e222","updated_at":"2011/11/01 10:35:26 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/11/01 10:35:22 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":90082,"id":31041,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/01 10:35:22 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_game0 {"asset_file_name":"game0.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/11/01 10:34:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32","updated_at":"2011/11/01 10:34:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/11/01 10:34:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":68336,"id":31040,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/01 10:34:29 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_game1 {"asset_file_name":"game1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/11/01 10:30:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e221","updated_at":"2011/11/01 10:30:03 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/11/01 10:29:58 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":96191,"id":31039,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/11/01 10:29:58 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kuk6 {"asset_file_name":"kuk6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/10/31 16:18:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e346","updated_at":"2011/10/31 16:18:50 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/10/31 16:18:48 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":55111,"id":31029,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/31 16:18:48 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kuk5 {"asset_file_name":"kuk5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/10/31 16:18:04 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c5","updated_at":"2011/10/31 16:18:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/10/31 16:18:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":96954,"id":31028,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/31 16:18:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_kuk4 {"asset_file_name":"kuk4.jpg","visibility":2,"modified_at":"2011/10/31 16:16:53 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e36\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c4","updated_at":"2011/10/31 16:16:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2011/10/31 16:16:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76916,"id":31027,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/10/31 16:16:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: