นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_008 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"008.jpg","created_at":"2011/05/12 11:31:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e19\u0e41\u0e01\u0e48\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e38\u0e49\u0e21\u003C/p\u003E","asset_file_size":39428,"modified_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28232,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_page3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"page3.jpg","created_at":"2011/05/12 11:09:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","asset_file_size":36087,"modified_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28229,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_buddha_teeth {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"buddha_teeth.jpg","created_at":"2011/05/12 10:34:15 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 13:37:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:37:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","asset_file_size":136074,"modified_at":"2012/01/26 13:37:21 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28228,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu_222 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_222.jpg","created_at":"2011/05/12 09:59:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3219","asset_file_size":47974,"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28227,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu_093 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_093.jpg","created_at":"2011/05/12 09:58:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3218","asset_file_size":60404,"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28226,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu_038 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_038.jpg","created_at":"2011/05/12 09:54:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3217","asset_file_size":34196,"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28225,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu_032 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_032.jpg","created_at":"2011/05/12 09:53:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3216","asset_file_size":52320,"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28224,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu_025 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_025.jpg","created_at":"2011/05/12 09:52:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3215\u003C/p\u003E","asset_file_size":53165,"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28223,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu_021 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_021.jpg","created_at":"2011/05/12 09:44:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3212","asset_file_size":52695,"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28222,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: