นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kuk3 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":97385,"modified_at":"2011/10/31 16:20:05 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2011/10/31 16:15:26 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":31026,"updated_at":"2011/10/31 16:20:05 +0700","asset_file_name":"kuk3.jpg","description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e342","asset_updated_at":"2011/10/31 16:15:26 +0700"}
  • Small_kuk2 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":81677,"modified_at":"2011/10/31 16:08:56 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2011/10/31 16:08:52 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":31025,"updated_at":"2011/10/31 16:08:56 +0700","asset_file_name":"kuk2.jpg","description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e341","asset_updated_at":"2011/10/31 16:08:52 +0700"}
  • Small_kuk1 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":69810,"modified_at":"2011/10/31 16:07:41 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2011/10/31 16:07:36 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":31024,"updated_at":"2011/10/31 16:07:41 +0700","asset_file_name":"kuk1.jpg","description":"\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e14\u0e34\u0e22\u0e32\u0e18\u0e23 \u0e40\u0e17\u0e27\u0e01\u0e38\u0e25","asset_updated_at":"2011/10/31 16:07:36 +0700"}
  • Small_image004 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":56701,"modified_at":"2011/10/20 17:29:54 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2011/10/20 17:29:50 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":30790,"updated_at":"2011/10/20 17:29:54 +0700","asset_file_name":"image004.jpg","description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e2a\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e14\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2011/10/20 17:29:50 +0700"}
  • Small_sap4-5-11 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":49746,"modified_at":"2011/10/20 17:25:03 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2011/10/20 17:24:58 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":30789,"updated_at":"2011/10/20 17:25:03 +0700","asset_file_name":"SAP4-5-11.jpg","description":"\u0e42\u0e02\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e36\u0e01\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c","asset_updated_at":"2011/10/20 17:24:58 +0700"}
  • Small_banyat_boonsom {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":81389,"modified_at":"2011/09/01 10:23:23 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2011/09/01 10:23:19 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":29659,"updated_at":"2011/09/01 10:23:23 +0700","asset_file_name":"Banyat_Boonsom.jpg","description":"\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e30\u0e41\u0e25\u0e30\u0e14\u0e23.\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e21 \u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2011/09/01 10:23:19 +0700"}
  • Small_songkhla_sign {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":70588,"modified_at":"2011/09/01 10:21:47 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2011/09/01 10:21:41 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":29658,"updated_at":"2011/09/01 10:21:47 +0700","asset_file_name":"songkhla_sign.jpg","description":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_updated_at":"2011/09/01 10:21:41 +0700"}
  • Small_dscf0298_resize_resize {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":58470,"modified_at":"2011/08/13 13:56:11 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2011/08/13 13:56:07 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":29111,"updated_at":"2011/08/13 13:56:11 +0700","asset_file_name":"DSCF0298_resize_resize.jpg","description":"run54_3","asset_updated_at":"2011/08/13 13:56:07 +0700"}
  • Small_dscf0241_resize_resize {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":60910,"modified_at":"2011/08/13 13:52:51 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2011/08/13 13:52:47 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":29110,"updated_at":"2011/08/13 13:52:51 +0700","asset_file_name":"DSCF0241_resize_resize.jpg","description":"run54_2","asset_updated_at":"2011/08/13 13:52:46 +0700"}
ขนาดย่อ: