นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_medal {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352554","asset_updated_at":"2011/07/16 19:46:02 +0700","asset_file_name":"medal.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28783,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106280,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/07/16 19:46:02 +0700","modified_at":"2011/07/16 19:46:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/16 19:46:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":5}
  • Small_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17","asset_updated_at":"2011/07/11 14:06:18 +0700","asset_file_name":"6.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28723,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27187,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/07/11 14:06:18 +0700","modified_at":"2011/07/11 14:06:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/11 14:06:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_page7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e327","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","asset_file_name":"page7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28249,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56328,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 18:06:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_page6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","asset_file_name":"page6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28248,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74764,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 17:57:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_page5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","asset_file_name":"page5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28247,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83601,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 17:56:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_page4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","asset_file_name":"page4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28246,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90429,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 17:54:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_icrem {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2012/01/25 14:56:24 +0700","asset_file_name":"icrem.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":28236,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85382,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 14:17:45 +0700","modified_at":"2012/01/25 14:56:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/25 14:56:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_008 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e19\u0e41\u0e01\u0e48\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e38\u0e49\u0e21\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"008.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28232,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39428,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 11:31:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_page3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"page3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28229,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36087,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 11:09:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: