นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_psu_222 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3219","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_222.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28227,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47974,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:59:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_093 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3218","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_093.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28226,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60404,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:58:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_038 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3217","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_038.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28225,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34196,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:54:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_032 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3216","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_032.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28224,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52320,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:53:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_025 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3215\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_025.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28223,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53165,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:52:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_021 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3212","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_021.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28222,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52695,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:44:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_010 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3211","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_010.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28221,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":68590,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:43:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_008 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3210\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_008.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28220,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61239,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:41:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf9995 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e329","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"DSCF9995.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28219,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64216,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:38:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: