นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dscf0012_resize_resize {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":56940,"modified_at":"2011/08/13 13:29:13 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2011/08/13 13:29:10 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":29109,"updated_at":"2011/08/13 13:29:13 +0700","asset_file_name":"DSCF0012_resize_resize.jpg","description":"run54_1","asset_updated_at":"2011/08/13 13:29:10 +0700"}
  • Small_runningvest2011 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":45545,"modified_at":"2011/07/31 14:20:07 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2011/07/31 14:20:04 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":28872,"updated_at":"2011/07/31 14:20:07 +0700","asset_file_name":"runningvest2011.jpg","description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e352011","asset_updated_at":"2011/07/31 14:20:04 +0700"}
  • Small_naturerun_conference {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":32991,"modified_at":"2011/07/31 14:18:36 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2011/07/31 14:18:31 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":28871,"updated_at":"2011/07/31 14:18:36 +0700","asset_file_name":"naturerun_conference.jpg","description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2011/07/31 14:18:31 +0700"}
  • Small_vest {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":74000,"modified_at":"2011/07/16 19:49:55 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2011/07/16 19:49:51 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":28786,"updated_at":"2011/07/16 19:49:55 +0700","asset_file_name":"vest.jpg","description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2011/07/16 19:49:51 +0700"}
  • Small_back {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":32215,"modified_at":"2011/07/16 19:48:39 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2011/07/16 19:48:36 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":28785,"updated_at":"2011/07/16 19:48:39 +0700","asset_file_name":"back.jpg","description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e25\u0e21\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","asset_updated_at":"2011/07/16 19:48:36 +0700"}
  • Small_tshirt {"last_commented_at":"2011/07/18 11:40:09 +0700","commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":61809,"modified_at":"2011/07/16 19:47:39 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2011/07/16 19:47:37 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":2,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":28784,"updated_at":"2011/07/18 11:40:09 +0700","asset_file_name":"tshirt.JPG","description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","asset_updated_at":"2011/07/16 19:47:37 +0700"}
  • Small_medal {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":106280,"modified_at":"2011/07/16 19:46:08 +0700","member_only_readable":false,"visibility":5,"created_at":"2011/07/16 19:46:02 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":28783,"updated_at":"2011/07/16 19:46:08 +0700","asset_file_name":"medal.jpg","description":"\u0e40\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e0d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352554","asset_updated_at":"2011/07/16 19:46:02 +0700"}
  • Small_6 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":27187,"modified_at":"2011/07/11 14:06:22 +0700","member_only_readable":false,"visibility":2,"created_at":"2011/07/11 14:06:18 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"id":28723,"updated_at":"2011/07/11 14:06:22 +0700","asset_file_name":"6.jpg","description":"\u0e08\u0e31\u0e01\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e2a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17","asset_updated_at":"2011/07/11 14:06:18 +0700"}
  • Small_page7 {"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_processing":false,"deleted_at":null,"asset_file_size":56328,"modified_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","member_only_readable":false,"visibility":null,"created_at":"2011/05/12 18:06:20 +0700","media_folder_id":1173,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"id":28249,"updated_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","asset_file_name":"page7.jpg","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e327","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700"}
ขนาดย่อ: