นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_page6 {"created_at":"2011/05/12 17:57:40 +0700","asset_file_size":74764,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28248,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","asset_file_name":"page6.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:16 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_page5 {"created_at":"2011/05/12 17:56:41 +0700","asset_file_size":83601,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:15 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28247,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","asset_file_name":"page5.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:15 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_page4 {"created_at":"2011/05/12 17:54:50 +0700","asset_file_size":90429,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:14 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28246,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:19 +0700","asset_file_name":"page4.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:14 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_icrem {"created_at":"2011/05/12 14:17:45 +0700","asset_file_size":85382,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/25 14:56:28 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28236,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/25 14:56:24 +0700","asset_file_name":"icrem.jpg","updated_at":"2012/01/25 14:56:28 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_008 {"created_at":"2011/05/12 11:31:31 +0700","asset_file_size":39428,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28232,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e04\u0e19\u0e41\u0e01\u0e48\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e38\u0e49\u0e21\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"008.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_page3 {"created_at":"2011/05/12 11:09:47 +0700","asset_file_size":36087,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28229,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"page3.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:10 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_buddha_teeth {"created_at":"2011/05/12 10:34:15 +0700","asset_file_size":136074,"commentable":true,"modified_at":"2012/01/26 13:37:21 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28228,"asset_content_type":"image/pjpeg","description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2012/01/26 13:37:18 +0700","asset_file_name":"buddha_teeth.jpg","updated_at":"2012/01/26 13:37:21 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_psu_222 {"created_at":"2011/05/12 09:59:26 +0700","asset_file_size":47974,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28227,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3219","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_222.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_psu_093 {"created_at":"2011/05/12 09:58:38 +0700","asset_file_size":60404,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28226,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3218","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"psu_093.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: