นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_dscf9995 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e329","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"DSCF9995.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28219,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64216,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:38:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf9991 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e328","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"DSCF9991.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28218,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40334,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:36:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf9951 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e327","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"DSCF9951.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28217,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66353,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:34:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf9944 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"DSCF9944.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28216,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61359,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:33:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf9940 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","asset_file_name":"DSCF9940.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28215,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55793,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:30:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf9938 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","asset_file_name":"DSCF9938.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28214,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56908,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:28:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf0043 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_file_name":"DSCF0043.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28213,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":482947,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:26:31 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_023 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e322\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_file_name":"psu_023.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28212,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":53534,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:25:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf0009 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_file_name":"DSCF0009.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28211,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":30942,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/12 09:22:21 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: