นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_woman {"member_only_commentable":false,"description":"woman","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_file_name":"woman.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28129,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43931,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 14:25:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_man1 {"member_only_commentable":false,"description":"man1","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_file_name":"man1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28128,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51356,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 14:24:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_man {"member_only_commentable":false,"description":"man","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_file_name":"man.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28127,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40763,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 14:23:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_100 {"member_only_commentable":false,"description":"blind0.1","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_file_name":"psu_100.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28122,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52827,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 11:32:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_094 {"member_only_commentable":false,"description":"blind011","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_file_name":"psu_094.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28121,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62141,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:33:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_077 {"member_only_commentable":false,"description":"blind010","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_file_name":"psu_077.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28120,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64051,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:32:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_076 {"member_only_commentable":false,"description":"blind09","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_076.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28119,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58560,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:31:58 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_075 {"member_only_commentable":false,"description":"blind09","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_075.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28118,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56561,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:30:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_073 {"member_only_commentable":false,"description":"blind08","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_073.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28117,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59271,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:30:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: