นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_arnit3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit3.jpg","created_at":"2019/11/13 15:43:52 +0700","asset_updated_at":"2019/11/13 15:43:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:43:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":168753,"modified_at":"2019/11/13 15:43:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63287,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_arnit2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit2.jpg","created_at":"2019/11/13 15:42:56 +0700","asset_updated_at":"2019/11/13 15:42:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:43:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":163145,"modified_at":"2019/11/13 15:43:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63286,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_arnit1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit1.jpg","created_at":"2019/11/13 15:42:33 +0700","asset_updated_at":"2019/11/13 15:42:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:42:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":206461,"modified_at":"2019/11/13 15:42:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63285,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_arnit {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit.jpg","created_at":"2019/11/13 15:42:07 +0700","asset_updated_at":"2019/11/13 15:42:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:42:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":68445,"modified_at":"2019/11/13 15:42:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63284,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_47years_nuresing2019_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"47years_nuresing2019_6.jpg","created_at":"2019/11/08 16:21:37 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 16:21:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:21:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","asset_file_size":137680,"modified_at":"2019/11/08 16:21:42 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63283,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_47years_nuresing2019_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"47years_nuresing2019_5.jpg","created_at":"2019/11/08 16:21:08 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 16:21:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:21:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","asset_file_size":236264,"modified_at":"2019/11/08 16:21:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63282,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_47years_nuresing2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"47years_nuresing2019_4.jpg","created_at":"2019/11/08 16:20:38 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 16:20:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:20:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","asset_file_size":225935,"modified_at":"2019/11/08 16:20:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63281,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_47years_nuresing2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"47years_nuresing2019_1.jpg","created_at":"2019/11/08 16:20:06 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 16:20:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:20:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","asset_file_size":140449,"modified_at":"2019/11/08 16:20:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63280,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nongnut_boonyung {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nongnut_boonyung.jpg","created_at":"2019/11/08 16:18:49 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 16:18:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:18:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e07\u0e19\u0e38\u0e0a \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e22\u0e31\u0e07","asset_file_size":57487,"modified_at":"2019/11/08 16:18:54 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63279,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: