นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dscf9944 {"created_at":"2011/05/12 09:33:06 +0700","asset_file_size":61359,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28216,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e326\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","asset_file_name":"DSCF9944.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:40:06 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_dscf9940 {"created_at":"2011/05/12 09:30:25 +0700","asset_file_size":55793,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28215,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e325","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","asset_file_name":"DSCF9940.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_dscf9938 {"created_at":"2011/05/12 09:28:24 +0700","asset_file_size":56908,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28214,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e324\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:17 +0700","asset_file_name":"DSCF9938.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:40:04 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_dscf0043 {"created_at":"2011/05/12 09:26:31 +0700","asset_file_size":482947,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28213,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e323","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_file_name":"DSCF0043.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:05 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_psu_023 {"created_at":"2011/05/12 09:25:07 +0700","asset_file_size":53534,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28212,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e322\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_file_name":"psu_023.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_dscf0009 {"created_at":"2011/05/12 09:22:21 +0700","asset_file_size":30942,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28211,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:16 +0700","asset_file_name":"DSCF0009.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:40:03 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_dscf1480 {"created_at":"2011/05/02 17:04:26 +0700","asset_file_size":58479,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28132,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"newspaper","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_file_name":"DSCF1480.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_woman {"created_at":"2011/05/02 14:25:33 +0700","asset_file_size":43931,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28129,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"woman","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_file_name":"woman.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
  • Small_man1 {"created_at":"2011/05/02 14:24:51 +0700","asset_file_size":51356,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":28128,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"man1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","asset_file_name":"man1.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","media_folder_id":1173,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: