นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_03120014[1] {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"03120014[1].jpg","created_at":"2011/03/11 16:53:42 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c","asset_file_size":72243,"modified_at":"2011/06/01 16:48:54 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27611,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_commu6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commu6.jpg","created_at":"2010/08/13 19:02:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e086","asset_file_size":49474,"modified_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24224,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_commu5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commu5.jpg","created_at":"2010/08/13 19:02:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e085","asset_file_size":37600,"modified_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24223,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_commu4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commu4.jpg","created_at":"2010/08/13 19:01:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e084","asset_file_size":45875,"modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24222,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_commu3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commu3.jpg","created_at":"2010/08/13 19:00:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e083","asset_file_size":42170,"modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24221,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_commu2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commu2.jpg","created_at":"2010/08/13 19:00:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e082","asset_file_size":40914,"modified_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24220,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_commu1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commu1.jpg","created_at":"2010/08/13 18:59:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e081\u003C/p\u003E","asset_file_size":39220,"modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24219,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_fly {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fly.jpg","created_at":"2010/08/01 14:46:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fly","asset_file_size":104108,"modified_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24025,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_dscf0383 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0383.jpg","created_at":"2010/08/01 14:28:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E6\u003C/p\u003E","asset_file_size":104108,"modified_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24023,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: