นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_man {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":40763,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28127,"created_at":"2011/05/02 14:23:52 +0700","asset_file_name":"man.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","description":"man","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psu_100 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":52827,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28122,"created_at":"2011/05/02 11:32:09 +0700","asset_file_name":"psu_100.1.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","description":"blind0.1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psu_094 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":62141,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28121,"created_at":"2011/05/02 10:33:01 +0700","asset_file_name":"psu_094.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","description":"blind011","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psu_077 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":64051,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28120,"created_at":"2011/05/02 10:32:33 +0700","asset_file_name":"psu_077.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","description":"blind010","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psu_076 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":58560,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28119,"created_at":"2011/05/02 10:31:58 +0700","asset_file_name":"psu_076.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","description":"blind09","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psu_075 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":56561,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28118,"created_at":"2011/05/02 10:30:55 +0700","asset_file_name":"psu_075.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","description":"blind09","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psu_073 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":59271,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28117,"created_at":"2011/05/02 10:30:23 +0700","asset_file_name":"psu_073.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","description":"blind08","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psu_064 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":65035,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28116,"created_at":"2011/05/02 10:29:52 +0700","asset_file_name":"psu_064.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","description":"blind07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psu_044 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":63688,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28115,"created_at":"2011/05/02 10:29:03 +0700","asset_file_name":"psu_044.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","description":"blind06","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: