นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_psu_073 {"member_only_commentable":false,"description":"blind08","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_073.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28117,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59271,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:30:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_064 {"member_only_commentable":false,"description":"blind07","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_064.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28116,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65035,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:29:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_044 {"member_only_commentable":false,"description":"blind06","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_044.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28115,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63688,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:29:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_036 {"member_only_commentable":false,"description":"blind05","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_036.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28114,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63694,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:26:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_007 {"member_only_commentable":false,"description":"blind03","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_007.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28113,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59085,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:25:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_003 {"member_only_commentable":false,"description":"blind02","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_003.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28112,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61737,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:23:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_psu_100 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Eblind01\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","asset_file_name":"psu_100.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28111,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58613,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/05/02 10:22:47 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf9993 {"member_only_commentable":false,"description":"blind6","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_file_name":"DSCF9993.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28044,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49689,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/04/22 18:10:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_img_5817 {"member_only_commentable":false,"description":"blind5","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_file_name":"IMG_5817.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28043,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48067,"media_folder_id":1173,"created_at":"2011/04/22 18:08:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: