นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_psu_036 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":63694,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28114,"created_at":"2011/05/02 10:26:53 +0700","asset_file_name":"psu_036.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","description":"blind05","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psu_007 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":59085,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28113,"created_at":"2011/05/02 10:25:45 +0700","asset_file_name":"psu_007.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","description":"blind03","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psu_003 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":61737,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28112,"created_at":"2011/05/02 10:23:52 +0700","asset_file_name":"psu_003.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","description":"blind02","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_psu_100 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":58613,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28111,"created_at":"2011/05/02 10:22:47 +0700","asset_file_name":"psu_100.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","description":"\u003Cp\u003Eblind01\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dscf9993 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":49689,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28044,"created_at":"2011/04/22 18:10:51 +0700","asset_file_name":"DSCF9993.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","description":"blind6","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_img_5817 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":48067,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28043,"created_at":"2011/04/22 18:08:57 +0700","asset_file_name":"IMG_5817.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","description":"blind5","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_img_5816 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":45256,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28042,"created_at":"2011/04/22 18:08:00 +0700","asset_file_name":"IMG_5816.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","description":"blind4","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dscf9981 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":47997,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28041,"created_at":"2011/04/22 18:06:59 +0700","asset_file_name":"DSCF9981.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","description":"blind3","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_dscf9980 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"deleted_at":null,"asset_file_size":49542,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":28040,"created_at":"2011/04/22 18:06:03 +0700","asset_file_name":"DSCF9980.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","description":"blind2","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: