นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dscf3681 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3681.jpg","created_at":"2010/06/02 10:37:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u0e30\u0e19\u0e304\u003C/p\u003E","asset_file_size":43940,"modified_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23169,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_dscf3669 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3669.jpg","created_at":"2010/06/02 10:37:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"jana3","asset_file_size":39389,"modified_at":"2011/05/31 19:10:16 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23168,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf3645 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3645.jpg","created_at":"2010/06/02 10:36:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ejana2\u003C/p\u003E","asset_file_size":35453,"modified_at":"2011/05/31 19:10:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23167,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_dsc_0642 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0642.jpg","created_at":"2010/05/31 13:47:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fat6","asset_file_size":85510,"modified_at":"2011/05/31 19:10:00 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23137,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_img_0321 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0321.jpg","created_at":"2010/05/31 13:46:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"45","asset_file_size":120110,"modified_at":"2011/05/31 19:10:00 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23136,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_img_2091 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2091.jpg","created_at":"2010/05/31 13:43:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fat4","asset_file_size":94712,"modified_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23135,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_dscf0061 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0061.jpg","created_at":"2010/05/31 13:42:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fat3","asset_file_size":1530405,"modified_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23134,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_dscf0026 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0026.jpg","created_at":"2010/05/31 13:41:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fat2","asset_file_size":1461945,"modified_at":"2011/05/31 19:09:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23133,"comment_counter":0,"commentable":false}
  • Small_dsc_0110 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0110.jpg","created_at":"2010/05/31 13:39:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Efat1\u003C/p\u003E","asset_file_size":87675,"modified_at":"2011/05/31 19:09:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23132,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: