นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_dscf9980 {"description":"blind2","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28040,"deleted_at":null,"created_at":"2011/04/22 18:06:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF9980.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":49542,"last_commented_at":null}
  • Small_img_5825 {"description":"blind1","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":28039,"deleted_at":null,"created_at":"2011/04/22 18:04:49 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_5825.JPG","updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":70935,"last_commented_at":null}
  • Small_psu2009215a[1] {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c3","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27614,"deleted_at":null,"created_at":"2011/03/11 16:58:59 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"psu2009215a[1].jpg","updated_at":"2011/06/01 16:48:56 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:48:56 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":110502,"last_commented_at":null}
  • Small_dsc_9454 {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c3","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27613,"deleted_at":null,"created_at":"2011/03/11 16:58:12 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC_9454.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:36:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:36:35 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":92622,"last_commented_at":null}
  • Small_dsc03904[1] {"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27612,"deleted_at":null,"created_at":"2011/03/11 16:57:25 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSC03904[1].jpg","updated_at":"2011/06/01 16:48:55 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:48:55 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":44935,"last_commented_at":null}
  • Small_03120014[1] {"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":27611,"deleted_at":null,"created_at":"2011/03/11 16:53:42 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"03120014[1].jpg","updated_at":"2011/06/01 16:48:54 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:48:54 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":72243,"last_commented_at":null}
  • Small_commu6 {"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e086","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24224,"deleted_at":null,"created_at":"2010/08/13 19:02:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"commu6.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":49474,"last_commented_at":null}
  • Small_commu5 {"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e085","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24223,"deleted_at":null,"created_at":"2010/08/13 19:02:03 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"commu5.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":37600,"last_commented_at":null}
  • Small_commu4 {"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e084","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24222,"deleted_at":null,"created_at":"2010/08/13 19:01:32 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"commu4.jpg","updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":45875,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: