นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_commu5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e085","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_file_name":"commu5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24223,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":37600,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/13 19:02:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_commu4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e084","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_file_name":"commu4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24222,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":45875,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/13 19:01:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_commu3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e083","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_file_name":"commu3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24221,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":42170,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/13 19:00:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_commu2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e082","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_file_name":"commu2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24220,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40914,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/13 19:00:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_commu1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e081\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_file_name":"commu1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24219,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":39220,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/13 18:59:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_fly {"member_only_commentable":false,"description":"fly","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","asset_file_name":"fly.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24025,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":104108,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/01 14:46:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf0383 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E6\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","asset_file_name":"DSCF0383.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24023,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":104108,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/01 14:28:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf0374 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","asset_file_name":"DSCF0374.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24021,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":102384,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/01 12:52:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf0365 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","asset_file_name":"DSCF0365.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24020,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91446,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/01 12:51:33 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: