นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_5825 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","id":28039,"asset_file_size":70935,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/04/22 18:04:49 +0700","comment_counter":0,"description":"blind1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_file_name":"IMG_5825.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_psu2009215a[1] {"modified_at":"2011/06/01 16:48:56 +0700","id":27614,"asset_file_size":110502,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/03/11 16:58:59 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c3","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2011/06/01 16:48:56 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","asset_file_name":"psu2009215a[1].jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc_9454 {"modified_at":"2011/05/31 19:36:35 +0700","id":27613,"asset_file_size":92622,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/03/11 16:58:12 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c3","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2011/05/31 19:36:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:07 +0700","asset_file_name":"DSC_9454.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_dsc03904[1] {"modified_at":"2011/06/01 16:48:55 +0700","id":27612,"asset_file_size":44935,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/03/11 16:57:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c1\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2011/06/01 16:48:55 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","asset_file_name":"DSC03904[1].jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_03120014[1] {"modified_at":"2011/06/01 16:48:54 +0700","id":27611,"asset_file_size":72243,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2011/03/11 16:53:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2011/06/01 16:48:54 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","asset_file_name":"03120014[1].jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_commu6 {"modified_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","id":24224,"asset_file_size":49474,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/08/13 19:02:34 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e086","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:34 +0700","asset_file_name":"commu6.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_commu5 {"modified_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","id":24223,"asset_file_size":37600,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/08/13 19:02:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e085","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_file_name":"commu5.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_commu4 {"modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","id":24222,"asset_file_size":45875,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/08/13 19:01:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e084","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_file_name":"commu4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_commu3 {"modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","id":24221,"asset_file_size":42170,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2010/08/13 19:00:53 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e083","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_file_name":"commu3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: