นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_dscf0394 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","asset_file_name":"DSCF0394.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":24019,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80552,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/08/01 12:49:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_headerdiet {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:53 +0700","asset_file_name":"HeaderDiet.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23365,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":27472,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/06/15 10:54:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:11:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:11:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_group {"member_only_commentable":false,"description":"group","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:35 +0700","asset_file_name":"group.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23176,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":74346,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/06/02 14:38:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_shell {"member_only_commentable":false,"description":"shell","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:35 +0700","asset_file_name":"shell.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23175,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":41024,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/06/02 14:38:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf3601 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u0e30\u0e19\u0e301\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","asset_file_name":"DSCF3601.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23172,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":31911,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/06/02 10:52:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf3695 {"member_only_commentable":false,"description":"jana6","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","asset_file_name":"DSCF3695.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23171,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":33664,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/06/02 10:38:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf3689 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ejana5\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","asset_file_name":"DSCF3689.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23170,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":37938,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/06/02 10:38:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf3681 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u0e30\u0e19\u0e304\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","asset_file_name":"DSCF3681.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23169,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":43940,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/06/02 10:37:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_dscf3669 {"member_only_commentable":false,"description":"jana3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","asset_file_name":"DSCF3669.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":23168,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39389,"media_folder_id":1173,"created_at":"2010/06/02 10:37:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 19:10:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: