นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_img_0321 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0321.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"45","created_at":"2010/05/31 13:46:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:10:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:10:00 +0700","id":23136,"asset_file_size":120110}
  • Small_img_2091 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2091.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"fat4","created_at":"2010/05/31 13:43:04 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","id":23135,"asset_file_size":94712}
  • Small_dscf0061 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0061.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"fat3","created_at":"2010/05/31 13:42:13 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","id":23134,"asset_file_size":1530405}
  • Small_dscf0026 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0026.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"fat2","created_at":"2010/05/31 13:41:07 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:09:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:09:58 +0700","id":23133,"asset_file_size":1461945}
  • Small_dsc_0110 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0110.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Efat1\u003C/p\u003E","created_at":"2010/05/31 13:39:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":false,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 19:09:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 19:09:55 +0700","id":23132,"asset_file_size":87675}
  • Small_logo-psu-health {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Logo-psu-health.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2009/05/30 14:29:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:32:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:32:57 +0700","id":15173,"asset_file_size":30012}
  • Small_logo-health {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Logo-health.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2009/05/12 14:50:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:27:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:27:21 +0700","id":14702,"asset_file_size":48077}
  • Small_mascot {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mascot.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ebackground\u003C/p\u003E","created_at":"2009/05/01 10:11:22 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:23:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:23:07 +0700","id":14291,"asset_file_size":142290}
  • Small_porn {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porn.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","created_at":"2009/05/01 09:40:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:22:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:22:56 +0700","id":14271,"asset_file_size":28082}
Thumbnail Size: