นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_psuhospital_covid2022_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_4.jpg","created_at":"2020/04/03 14:39:55 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 14:39:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:39:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_file_size":130535,"modified_at":"2020/04/03 14:39:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63461,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_psuhospital_covid2022_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_3.jpg","created_at":"2020/04/03 14:39:25 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 14:39:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:39:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_file_size":150976,"modified_at":"2020/04/03 14:39:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63460,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_psuhospital_covid2022_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_2.jpg","created_at":"2020/04/03 14:38:17 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 14:38:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:38:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_file_size":118859,"modified_at":"2020/04/03 14:38:19 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63459,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_psuhospital_covid2022_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_1.jpg","created_at":"2020/04/03 14:37:41 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 14:37:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:37:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_file_size":192904,"modified_at":"2020/04/03 14:37:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63458,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_psuhospital_covid2020 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"psuhospital_covid2020.png","created_at":"2020/04/03 14:37:09 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 14:37:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:37:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_file_size":238225,"modified_at":"2020/04/03 14:37:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63457,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pawthai_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pawthai_4.jpg","created_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_file_size":252688,"modified_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63452,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pawthai2020_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pawthai2020_3.jpg","created_at":"2020/03/26 14:56:12 +0700","asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:56:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_file_size":198977,"modified_at":"2020/03/26 14:56:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63451,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_pawthai2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pawthai2020_1.jpg","created_at":"2020/03/26 14:55:42 +0700","asset_updated_at":"2020/03/26 14:55:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:55:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_file_size":209394,"modified_at":"2020/03/26 14:55:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63450,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_powthai2020 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"powthai2020.jpg","created_at":"2020/03/26 14:55:13 +0700","asset_updated_at":"2020/03/26 14:55:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:55:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_file_size":182865,"modified_at":"2020/03/26 14:55:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63449,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_workathome2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"workathome2.jpg","created_at":"2020/03/25 12:52:15 +0700","asset_updated_at":"2020/03/25 12:52:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/25 12:52:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","asset_file_size":58702,"modified_at":"2020/03/25 12:52:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63448,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_workathome1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"workathome1.jpg","created_at":"2020/03/25 12:07:47 +0700","asset_updated_at":"2020/03/25 12:07:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/25 12:07:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19Covid19","asset_file_size":54863,"modified_at":"2020/03/25 12:07:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63447,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_workathome {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"workathome.JPG","created_at":"2020/03/25 12:07:03 +0700","asset_updated_at":"2020/03/25 12:07:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/25 12:07:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","asset_file_size":55758,"modified_at":"2020/03/25 12:07:06 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63446,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kittiyapa2020_2_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_3.jpg","created_at":"2020/03/23 11:11:11 +0700","asset_updated_at":"2020/03/23 11:11:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/23 11:11:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","asset_file_size":165915,"modified_at":"2020/03/23 11:11:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63445,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kittiyapa2020_2_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_2.jpg","created_at":"2020/03/23 11:10:44 +0700","asset_updated_at":"2020/03/23 11:10:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/23 11:10:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","asset_file_size":169268,"modified_at":"2020/03/23 11:10:46 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63444,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kittiyapa2020_2_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_1.jpg","created_at":"2020/03/23 11:10:00 +0700","asset_updated_at":"2020/03/23 11:10:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/23 11:10:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","asset_file_size":144031,"modified_at":"2020/03/23 11:10:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63443,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_bangbaimai_2020_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_2020_6.jpg","created_at":"2020/02/19 10:14:39 +0700","asset_updated_at":"2020/02/19 10:14:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/19 10:14:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_file_size":223478,"modified_at":"2020/02/19 10:14:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63442,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_bangbaimai_market2020_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_5.jpg","created_at":"2020/02/18 16:23:11 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 16:23:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 16:23:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_file_size":161489,"modified_at":"2020/02/18 16:23:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63441,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_bangbaimai_market2020_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_4.jpg","created_at":"2020/02/18 16:21:54 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 16:21:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 16:21:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_file_size":167007,"modified_at":"2020/02/18 16:21:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63440,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_bangbaimai_market2020_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_3.jpg","created_at":"2020/02/18 15:45:52 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 15:45:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_file_size":300133,"modified_at":"2020/02/18 15:45:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63439,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_bangbaimai_market2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_2.jpg","created_at":"2020/02/18 15:45:27 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 15:45:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_file_size":216433,"modified_at":"2020/02/18 15:45:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63438,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_bangbaimai_market2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bangbaimai_market2020_1.jpg","created_at":"2020/02/18 15:45:07 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 15:45:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 15:45:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e07\u0e43\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e49 \u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35","asset_file_size":180090,"modified_at":"2020/02/18 15:45:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63437,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_surat_herbal2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surat_herbal2020_2.jpg","created_at":"2020/02/18 11:22:23 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 11:22:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 11:22:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23","asset_file_size":144680,"modified_at":"2020/02/18 11:22:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63436,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_surat_herbal2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surat_herbal2020_1.jpg","created_at":"2020/02/18 11:22:03 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 11:22:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 11:22:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e38\u0e23\u0e32\u0e29\u0e0e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e32\u0e19\u0e35\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23","asset_file_size":130932,"modified_at":"2020/02/18 11:22:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63435,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_psumooc2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUMOOC2020_2.jpg","created_at":"2020/02/18 10:00:12 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 10:00:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 10:00:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15 ","asset_file_size":199561,"modified_at":"2020/02/18 10:00:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63434,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_psumooc2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PSUMOOC2020_1.doc.jpg","created_at":"2020/02/18 09:59:45 +0700","asset_updated_at":"2020/02/18 09:59:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/18 09:59:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e42\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e19\u0e32\u0e04\u0e15 ","asset_file_size":66765,"modified_at":"2020/02/18 09:59:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63433,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_a-puttisak {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"A-PUTTISAK.jpg","created_at":"2020/02/17 16:08:44 +0700","asset_updated_at":"2020/02/17 16:08:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/17 16:08:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e1e.\u0e1e\u0e38\u0e12\u0e34\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e1e\u0e38\u0e12\u0e27\u0e34\u0e1a\u0e39\u0e25\u0e22\u0e4c","asset_file_size":17601,"modified_at":"2020/02/17 16:08:46 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63432,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_psu_covid19_2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_covid19_2020_1.jpg","created_at":"2020/02/17 16:07:50 +0700","asset_updated_at":"2020/02/17 16:07:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/17 16:07:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e1419","asset_file_size":161945,"modified_at":"2020/02/17 16:07:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63431,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_psu_covid19_2020 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_covid19_2020.jpg","created_at":"2020/02/17 16:07:10 +0700","asset_updated_at":"2020/02/17 16:07:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/17 16:07:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e1419","asset_file_size":55529,"modified_at":"2020/02/17 16:07:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63430,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_sungame2020_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sungame2020_7.jpg","created_at":"2020/02/14 15:50:41 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:50:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:50:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":146886,"modified_at":"2020/02/14 15:50:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63429,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_sungame2020_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sungame2020_5.jpg","created_at":"2020/02/14 15:49:59 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:50:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":253783,"modified_at":"2020/02/14 15:50:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63428,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_sungame2020_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sungame2020_4.jpg","created_at":"2020/02/14 15:49:33 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:49:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":195414,"modified_at":"2020/02/14 15:49:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63427,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_panjaksungame2020_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"panjaksungame2020_3.jpg","created_at":"2020/02/14 15:49:06 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:49:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:49:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":162210,"modified_at":"2020/02/14 15:49:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63426,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_hoggisungame2020_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hoggisungame2020_6.jpg","created_at":"2020/02/14 15:48:27 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:48:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:48:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":182501,"modified_at":"2020/02/14 15:48:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63425,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_bridsungame2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bridsungame2020_2.jpg","created_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":187296,"modified_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63424,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_bridsungame2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bridsungame2020_1.jpg","created_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":225131,"modified_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63423,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_1581494365873 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1581494365873.jpg","created_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":198216,"modified_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63422,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: