นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_rubber_for_covid_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_for_covid_1.jpg","created_at":"2020/05/13 14:53:32 +0700","asset_updated_at":"2020/05/13 14:53:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:53:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32 \u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19 ","asset_file_size":250015,"modified_at":"2020/05/13 14:53:39 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63501,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_ekwipoo {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ekwipoo.jpg","created_at":"2020/05/13 14:52:30 +0700","asset_updated_at":"2020/05/13 14:52:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/13 14:52:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e34\u0e20\u0e39","asset_file_size":21919,"modified_at":"2020/05/13 14:52:32 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63500,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"d6179cbe-13bb-4b5d-93a2-55157b2b63e1.jpeg","created_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","asset_updated_at":"2020/05/08 16:28:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e13\u0e31\u0e10\u0e1e\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e2d\u0e38\u0e17\u0e31\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e38\u0e4c ","asset_file_size":16692,"modified_at":"2020/05/08 16:28:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63499,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rubber_shoes3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_shoes3.jpg","created_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","asset_updated_at":"2020/05/08 16:21:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_file_size":54670,"modified_at":"2020/05/08 16:21:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63498,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rubber_shoes_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_shoes_2.jpg","created_at":"2020/05/08 16:20:51 +0700","asset_updated_at":"2020/05/08 16:20:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 16:20:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_file_size":118672,"modified_at":"2020/05/08 16:20:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63497,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rubber_shoes_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber_shoes_1.jpg","created_at":"2020/05/08 16:20:32 +0700","asset_updated_at":"2020/05/08 16:20:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 16:20:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07\u0e2b\u0e38\u0e49\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e04","asset_file_size":121144,"modified_at":"2020/05/08 16:20:34 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63496,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_enviraon2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"enviraon2020_1.jpg","created_at":"2020/05/08 15:50:46 +0700","asset_updated_at":"2020/05/08 15:50:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 15:50:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e23\u0e07 3 \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":104650,"modified_at":"2020/05/08 15:50:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63495,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_95410035_3783708828337200_1147008112029335552_o {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"95410035_3783708828337200_1147008112029335552_o.jpg","created_at":"2020/05/08 15:50:05 +0700","asset_updated_at":"2020/05/08 15:50:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 15:50:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e21.\u0e2d. \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e01\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e17\u0e23\u0e07 3 \u0e21\u0e34\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":62188,"modified_at":"2020/05/08 15:50:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63494,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_jelfor2020_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jelfor2020_4.jpg","created_at":"2020/04/30 16:30:31 +0700","asset_updated_at":"2020/04/30 16:30:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/30 16:30:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e08\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22","asset_file_size":29322,"modified_at":"2020/04/30 16:30:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63493,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: