นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_king9wording2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\"\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e32\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d..\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e1b\u0e13\u0e34\u0e18\u0e32\u0e19\" \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e44\u0e14\u0e49\u0e19\u0e33\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e32\u0e17\u0e44\u0e1b\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2017/11/02 16:03:49 +0700","asset_file_name":"king9wording2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61797,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":338887,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/11/02 16:03:49 +0700","modified_at":"2017/11/02 16:03:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/02 16:03:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_king9wording1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\"\u0e40\u0e14\u0e34\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e32\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d..\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e1b\u0e13\u0e34\u0e18\u0e32\u0e19\" \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e44\u0e14\u0e49\u0e19\u0e33\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e23\u0e32\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e32\u0e17\u0e44\u0e1b\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e19\u0e27\u0e17\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2017/11/02 16:03:23 +0700","asset_file_name":"king9wording1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61796,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":432044,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/11/02 16:03:23 +0700","modified_at":"2017/11/02 16:03:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/02 16:03:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_forking9_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e0d\u0e32\u0e13 \u201c \u0e18 \u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e14\u0e27\u0e07\u0e43\u0e08\u0e15\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e19\u0e34\u0e08\u0e19\u0e34\u0e23\u0e31\u0e19\u0e14\u0e23\u0e4c \u201c\u0e40\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19 \u0e17\u0e48\u0e32\u0e21\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e19","asset_updated_at":"2017/11/02 15:54:53 +0700","asset_file_name":"forking9_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61795,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":538160,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/11/02 15:54:53 +0700","modified_at":"2017/11/02 15:54:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/02 15:54:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_forking9_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e32\u0e27\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e22\u0e4c\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e0d\u0e32\u0e13 \u201c \u0e18 \u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e14\u0e27\u0e07\u0e43\u0e08\u0e15\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e19\u0e34\u0e08\u0e19\u0e34\u0e23\u0e31\u0e19\u0e14\u0e23\u0e4c \u201c\u0e40\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19 \u0e17\u0e48\u0e32\u0e21\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e19","asset_updated_at":"2017/11/02 15:54:23 +0700","asset_file_name":"forking9_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61794,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":422071,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/11/02 15:54:23 +0700","modified_at":"2017/11/02 15:54:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/02 15:54:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_loykratong2017_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e352560","asset_updated_at":"2017/11/01 14:15:54 +0700","asset_file_name":"loykratong2017_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61791,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":315417,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/11/01 14:15:54 +0700","modified_at":"2017/11/01 14:15:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/01 14:15:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_nanttawut1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e13\u0e31\u0e10\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34 \u0e0a\u0e39\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27","asset_updated_at":"2017/11/01 14:15:25 +0700","asset_file_name":"nanttawut1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61790,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48703,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/11/01 14:15:25 +0700","modified_at":"2017/11/01 14:15:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/01 14:15:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_nisita {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e15\u0e32 \u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","asset_updated_at":"2017/11/01 14:10:36 +0700","asset_file_name":"nisita.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61789,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37376,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/11/01 14:10:36 +0700","modified_at":"2017/11/01 14:10:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/01 14:10:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_nanttawut {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e13\u0e31\u0e10\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34 \u0e0a\u0e39\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27","asset_updated_at":"2017/11/01 14:07:18 +0700","asset_file_name":"nanttawut.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61788,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":315417,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/11/01 14:07:18 +0700","modified_at":"2017/11/01 14:09:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/01 14:09:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_loykratong3nov2017_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e352560","asset_updated_at":"2017/11/01 14:06:43 +0700","asset_file_name":"loykratong3nov2017_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61787,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":382521,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/11/01 14:06:43 +0700","modified_at":"2017/11/01 14:06:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/01 14:06:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_loykratong3nov2017_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e352560","asset_updated_at":"2017/11/01 14:04:47 +0700","asset_file_name":"loykratong3nov2017_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61786,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":433540,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/11/01 14:04:47 +0700","modified_at":"2017/11/01 14:04:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/01 14:04:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_loykratong_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e352560","asset_updated_at":"2017/11/01 14:03:41 +0700","asset_file_name":"loykratong_4.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61785,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":709118,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/11/01 14:03:41 +0700","modified_at":"2017/11/01 14:03:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/01 14:03:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_psu_king9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e43\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e27\u0e07 \u0e23.9 \u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/10/25 11:21:11 +0700","asset_file_name":"psu_king9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61773,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184895,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/10/25 11:21:11 +0700","modified_at":"2017/10/25 11:21:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/25 11:21:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bewareflood_oct20117_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e01\u0e19\u0e19\u0e33\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e38\u0e01\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22\u201d\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u201d","asset_updated_at":"2017/10/08 14:29:26 +0700","asset_file_name":"bewareflood_oct20117_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61751,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":544448,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/10/08 14:29:26 +0700","modified_at":"2017/10/08 14:29:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/08 14:29:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bewareflood_oct20117_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e01\u0e19\u0e19\u0e33\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e38\u0e01\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22\u201d\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21\u201d","asset_updated_at":"2017/10/08 14:28:41 +0700","asset_file_name":"bewareflood_oct20117_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61750,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":523921,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/10/08 14:28:41 +0700","modified_at":"2017/10/08 14:28:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/08 14:28:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_retire2017_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e33\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e46\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21.\u0e2d.\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e43\u0e19\u0e1b\u0e352560","asset_updated_at":"2017/10/08 12:01:14 +0700","asset_file_name":"retire2017_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61748,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":391341,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/10/08 12:01:14 +0700","modified_at":"2017/10/08 12:01:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/08 12:01:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_retire2017_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e33\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e46\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21.\u0e2d.\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e01\u0e29\u0e35\u0e22\u0e13\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e43\u0e19\u0e1b\u0e352560","asset_updated_at":"2017/10/08 12:00:51 +0700","asset_file_name":"retire2017_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61747,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":571120,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/10/08 12:00:51 +0700","modified_at":"2017/10/08 12:00:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/08 12:00:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_suppamai {"member_only_commentable":false,"description":"suppamai","asset_updated_at":"2017/10/08 12:00:02 +0700","asset_file_name":"suppamai.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61746,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44986,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/10/08 12:00:02 +0700","modified_at":"2017/10/08 12:00:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/08 12:00:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_21617921_1470668469679303_2319741094972861064_n {"member_only_commentable":false,"description":"supot","asset_updated_at":"2017/10/08 11:59:12 +0700","asset_file_name":"21617921_1470668469679303_2319741094972861064_n.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61745,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":262129,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/10/08 11:59:12 +0700","modified_at":"2017/10/08 11:59:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/10/08 11:59:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_bridgestone2560 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e17\u0e22\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e14\u0e08\u0e2a\u0e42\u0e15\u0e19 \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e19 \u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e41\u0e01\u0e48 \u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21.\u0e27\u0e25\u0e31\u0e22\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c","asset_updated_at":"2017/09/12 16:24:01 +0700","asset_file_name":"bridgestone2560.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61670,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":500319,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/09/12 16:24:01 +0700","modified_at":"2017/09/12 16:24:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/12 16:24:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_floodnortheast {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19 \u0e21\u0e02. \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22\u0e20\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e35\u0e2a\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2017/09/11 17:49:38 +0700","asset_file_name":"floodnortheast.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61666,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72305,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/09/11 17:49:38 +0700","modified_at":"2017/09/11 17:49:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/09/11 17:49:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_aseanweek17_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2017/08/31 17:50:07 +0700","asset_file_name":"aseanweek17_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61645,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":220429,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/08/31 17:50:07 +0700","modified_at":"2017/08/31 17:50:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/31 17:50:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_asesweek17 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e1b\u0e14\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2017/08/31 17:47:31 +0700","asset_file_name":"asesweek17.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61644,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":857260,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/08/31 17:47:31 +0700","modified_at":"2017/08/31 17:47:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/31 17:47:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_supatra {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e1e\u0e31\u0e15\u0e23\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2017/08/31 17:46:22 +0700","asset_file_name":"supatra.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61643,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11576,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/08/31 17:46:22 +0700","modified_at":"2018/01/29 17:09:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2018/01/29 17:09:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_servehalal1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e28\u0e38\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e31\u0e15\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e35\u0e49\u0e22\u0e07 ","asset_updated_at":"2017/08/31 09:55:26 +0700","asset_file_name":"servehalal1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61637,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":253162,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/08/31 09:55:26 +0700","modified_at":"2017/08/31 09:55:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/31 09:55:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_n8268_psuth170829_29 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e252560","asset_updated_at":"2017/08/29 17:26:21 +0700","asset_file_name":"n8268_PSUTH170829_29.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61635,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86656,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/08/29 17:26:21 +0700","modified_at":"2017/08/29 17:26:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/29 17:26:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_sritarang24aug2017 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d \u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07\u0e41\u0e2d\u0e42\u0e01\u0e23\u0e2f \u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2017/08/24 16:42:15 +0700","asset_file_name":"sritarang24aug2017.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61621,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":186137,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/08/24 16:42:15 +0700","modified_at":"2017/08/24 16:42:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 16:42:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_sritarang24aug2017 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d \u0e28\u0e23\u0e35\u0e15\u0e23\u0e31\u0e07\u0e41\u0e2d\u0e42\u0e01\u0e23\u0e2f \u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2017/08/24 16:41:46 +0700","asset_file_name":"sritarang24aug2017.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61620,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206912,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/08/24 16:41:46 +0700","modified_at":"2017/08/24 16:41:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/24 16:41:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_safelife4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e49\u0e19 CPR","asset_updated_at":"2017/08/23 17:28:47 +0700","asset_file_name":"safelife4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61613,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":190222,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/08/23 17:28:47 +0700","modified_at":"2017/08/23 17:28:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/23 17:28:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_safelife3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e49\u0e19 CPR","asset_updated_at":"2017/08/23 17:27:49 +0700","asset_file_name":"safelife3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61612,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":223170,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/08/23 17:27:49 +0700","modified_at":"2017/08/23 17:27:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/23 17:27:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_safelife2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e49\u0e19 CPR","asset_updated_at":"2017/08/23 17:27:13 +0700","asset_file_name":"safelife2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61611,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":234592,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/08/23 17:27:14 +0700","modified_at":"2017/08/23 17:27:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/23 17:27:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_safelife1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e27\u0e34\u0e18\u0e35\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e40\u0e1a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e49\u0e19 CPR","asset_updated_at":"2017/08/23 17:26:24 +0700","asset_file_name":"safelife1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61610,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":260528,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/08/23 17:26:24 +0700","modified_at":"2017/08/23 17:26:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/23 17:26:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_masterdegree60_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35 2560 ","asset_updated_at":"2017/08/23 15:26:41 +0700","asset_file_name":"masterdegree60_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61609,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":423999,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/08/23 15:26:41 +0700","modified_at":"2017/08/23 15:26:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/23 15:26:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_masterdegree60_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35 2560 ","asset_updated_at":"2017/08/23 15:21:59 +0700","asset_file_name":"masterdegree60_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61608,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":214103,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/08/23 15:21:59 +0700","modified_at":"2017/08/23 15:22:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/23 15:22:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_masterdegree4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35 2560 ","asset_updated_at":"2017/08/23 15:21:05 +0700","asset_file_name":"masterdegree4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61607,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":423999,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/08/23 15:21:06 +0700","modified_at":"2017/08/23 15:21:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/23 15:21:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_masterdegree60_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e1b\u0e35 2560 ","asset_updated_at":"2017/08/23 15:20:43 +0700","asset_file_name":"masterdegree60_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61606,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":392921,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/08/23 15:20:43 +0700","modified_at":"2017/08/23 15:20:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/23 15:20:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Ico64_large_seeing9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e22\u0e32\u0e22\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2017/08/05 21:18:37 +0700","asset_file_name":"large_seeing9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61521,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":66293,"media_folder_id":1173,"created_at":"2017/08/05 21:18:37 +0700","modified_at":"2017/08/05 21:18:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/08/05 21:18:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: