นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_prepare_flood2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prepare_flood2019.jpg","created_at":"2019/11/08 15:36:36 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:36:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:36:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":145938,"modified_at":"2019/11/08 15:36:40 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63278,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_prepare_flood2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prepare_flood2019.1.jpg","created_at":"2019/11/08 15:36:09 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:36:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:36:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":119585,"modified_at":"2019/11/08 15:36:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63277,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pre {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pre.flood2019.2.jpg","created_at":"2019/11/08 15:35:21 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:35:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:35:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":108824,"modified_at":"2019/11/08 15:35:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63276,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_wasin {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wasin.jpg","created_at":"2019/11/08 15:34:17 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:34:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:34:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e27\u0e28\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","asset_file_size":52966,"modified_at":"2019/11/08 15:34:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63275,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_thanit {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thanit.jpg","created_at":"2019/11/08 15:33:40 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:33:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:33:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e18\u0e19\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e09\u0e25\u0e34\u0e21\u0e22\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c","asset_file_size":123463,"modified_at":"2019/11/08 15:33:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63274,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pangna_2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pangna_2019_4.jpg","created_at":"2019/11/08 15:14:59 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:14:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:15:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33\u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30","asset_file_size":139904,"modified_at":"2019/11/08 15:15:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63273,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pangna_2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pangna_2019_2.jpg","created_at":"2019/11/08 15:14:11 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:14:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:14:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1f\u0e37\u0e49\u0e19\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32","asset_file_size":135687,"modified_at":"2019/11/08 15:14:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63272,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pangna_2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pangna_2019_3.jpg","created_at":"2019/11/08 15:08:24 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:08:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:08:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e04\u0e36\u0e01\u0e04\u0e31\u0e01 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32 \u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30 ","asset_file_size":120260,"modified_at":"2019/11/08 15:08:27 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63271,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pangna_2019_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pangna_2019_5.jpg","created_at":"2019/11/08 15:07:42 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:09:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:09:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e04\u0e47\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e04\u0e36\u0e01\u0e04\u0e31\u0e01 \u0e08.\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32 \u0e16\u0e39\u0e01\u0e01\u0e31\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e30 ","asset_file_size":139904,"modified_at":"2019/11/08 15:09:23 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63270,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: