นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_kratong_create2019_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/14 15:21:17 +0700","updated_at":"2019/11/14 15:21:20 +0700","created_at":"2019/11/14 15:21:17 +0700","asset_file_name":"kratong_create2019_1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63309,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","modified_at":"2019/11/14 15:21:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":72844,"group_member_commentable":true}
  • Small_kratong_beauty3_2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/14 15:19:33 +0700","updated_at":"2019/11/14 15:19:38 +0700","created_at":"2019/11/14 15:19:33 +0700","asset_file_name":"kratong_beauty3_2019.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63308,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","modified_at":"2019/11/14 15:19:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":67397,"group_member_commentable":true}
  • Small_kratong_beauty_2019_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/14 15:17:49 +0700","updated_at":"2019/11/14 15:17:51 +0700","created_at":"2019/11/14 15:17:49 +0700","asset_file_name":"kratong_beauty_2019_2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63307,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","modified_at":"2019/11/14 15:17:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":80702,"group_member_commentable":true}
  • Small_kratong_beauty12019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/14 15:17:19 +0700","updated_at":"2019/11/14 15:17:25 +0700","created_at":"2019/11/14 15:17:19 +0700","asset_file_name":"kratong_beauty12019.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63306,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","modified_at":"2019/11/14 15:17:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":70453,"group_member_commentable":true}
  • Small_loykratong2019_7 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/14 15:12:04 +0700","updated_at":"2019/11/14 15:12:08 +0700","created_at":"2019/11/14 15:12:04 +0700","asset_file_name":"loykratong2019_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63305,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","modified_at":"2019/11/14 15:12:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":141805,"group_member_commentable":true}
  • Small_loykratong2019_6_no5nat {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/14 15:05:48 +0700","updated_at":"2021/01/07 18:15:28 +0700","created_at":"2019/11/14 15:05:48 +0700","asset_file_name":"loykratong2019_6_no5nat.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63304,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":1,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","modified_at":"2019/11/14 15:05:50 +0700","last_commented_at":"2021/01/07 18:15:28 +0700","asset_file_size":66558,"group_member_commentable":true}
  • Small_loykratong_5ph_no4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/14 14:37:41 +0700","updated_at":"2019/11/14 14:37:45 +0700","created_at":"2019/11/14 14:37:41 +0700","asset_file_name":"loykratong_5ph_no4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63303,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","modified_at":"2019/11/14 14:37:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":75815,"group_member_commentable":true}
  • Small_loykratong2019_4_no3engineer_photo {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/14 14:34:33 +0700","updated_at":"2019/11/14 14:34:38 +0700","created_at":"2019/11/14 14:34:33 +0700","asset_file_name":"loykratong2019_4_no3engineer_photo.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63302,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","modified_at":"2019/11/14 14:34:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":75670,"group_member_commentable":true}
  • Small_loykratong2019_3_no2agro {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/11/14 14:33:46 +0700","updated_at":"2020/01/08 15:18:58 +0700","created_at":"2019/11/14 14:33:46 +0700","asset_file_name":"loykratong2019_3_no2agro.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63301,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":1,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","modified_at":"2019/11/14 14:33:52 +0700","last_commented_at":"2020/01/08 15:18:58 +0700","asset_file_size":94415,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: