นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_leader_psu2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"leader_psu2019_4.jpg","created_at":"2019/11/07 14:48:54 +0700","asset_updated_at":"2019/11/07 14:48:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/07 14:48:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","asset_file_size":101792,"modified_at":"2019/11/07 14:48:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63269,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_leader_psu2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"leader_psu2019_3.jpg","created_at":"2019/11/07 14:47:18 +0700","asset_updated_at":"2019/11/07 14:47:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/07 14:47:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","asset_file_size":139116,"modified_at":"2019/11/07 14:47:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63268,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_leader_psu2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"leader_psu2019_2.jpg","created_at":"2019/11/07 14:46:49 +0700","asset_updated_at":"2019/11/07 14:46:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/07 14:46:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","asset_file_size":134742,"modified_at":"2019/11/07 14:46:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63267,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_leader_psu2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"leader_psu2019_1.jpg","created_at":"2019/11/07 14:46:16 +0700","asset_updated_at":"2019/11/07 14:46:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/07 14:46:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e1e\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e19\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 ","asset_file_size":127147,"modified_at":"2019/11/07 14:46:21 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63266,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_science_equipment2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"science_equipment2019_4.jpg","created_at":"2019/10/18 16:59:32 +0700","asset_updated_at":"2019/10/18 16:59:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:59:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_file_size":138639,"modified_at":"2019/10/18 16:59:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63256,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_julaluk {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"julaluk.JPG","created_at":"2019/10/18 16:52:33 +0700","asset_updated_at":"2019/10/18 16:52:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:52:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_file_size":47340,"modified_at":"2019/10/18 16:52:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63255,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_chitchamai {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Chitchamai.jpg","created_at":"2019/10/18 16:51:55 +0700","asset_updated_at":"2019/10/18 16:51:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:51:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e0a\u0e44\u0e21 \u0e42\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e17\u0e2c\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23","asset_file_size":61726,"modified_at":"2019/10/18 16:51:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63254,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_science_eqipment2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"science_eqipment2019_4.jpg","created_at":"2019/10/18 16:50:57 +0700","asset_updated_at":"2019/10/18 16:50:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:51:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_file_size":65746,"modified_at":"2019/10/18 16:51:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63253,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_science_equipment2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"science_equipment2019_3.jpg","created_at":"2019/10/18 16:50:22 +0700","asset_updated_at":"2019/10/18 16:50:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:50:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_file_size":123589,"modified_at":"2019/10/18 16:50:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63252,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: