นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_science_equipment2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"science_equipment2019_2.jpg","created_at":"2019/10/18 16:49:46 +0700","asset_updated_at":"2019/10/18 16:49:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:49:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_file_size":138070,"modified_at":"2019/10/18 16:49:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63251,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_science_equipment2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"science_equipment2019_1.jpg","created_at":"2019/10/18 16:49:12 +0700","asset_updated_at":"2019/10/18 16:49:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/18 16:49:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_file_size":94996,"modified_at":"2019/10/18 16:49:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63250,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pharmacy_iso2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_3.jpg","created_at":"2019/10/17 16:22:03 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:22:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:22:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_file_size":132200,"modified_at":"2019/10/17 16:22:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63249,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pharmcy_iso2019_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pharmcy_ISO2019_7.jpg","created_at":"2019/10/17 16:17:48 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:17:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:17:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_file_size":79881,"modified_at":"2019/10/17 16:17:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63248,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_phamacy_iso2019_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phamacy_ISO2019_6.jpg","created_at":"2019/10/17 16:17:01 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:17:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:17:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_file_size":157344,"modified_at":"2019/10/17 16:17:06 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63247,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_phamacy_iso2019_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phamacy_ISO2019_5.jpg","created_at":"2019/10/17 16:16:18 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:16:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:16:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e0a\u0e44\u0e21 \u0e42\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e17\u0e2c\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23","asset_file_size":54013,"modified_at":"2019/10/17 16:16:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63246,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_phamacy_iso2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phamacy_ISO2019_4.jpg","created_at":"2019/10/17 16:15:19 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:15:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:15:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_file_size":47232,"modified_at":"2019/10/17 16:15:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63245,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pharmacy_iso2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_2.jpg","created_at":"2019/10/17 16:10:39 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:10:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:10:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c ","asset_file_size":146148,"modified_at":"2019/10/17 16:10:41 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63244,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pharmacy_iso2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_1.jpg","created_at":"2019/10/17 16:09:31 +0700","asset_updated_at":"2019/10/17 16:09:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/10/17 16:09:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_file_size":127051,"modified_at":"2019/10/17 16:09:34 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63243,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: