นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_jelfor2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jelfor2020_2.jpg","created_at":"2020/04/30 14:40:33 +0700","asset_updated_at":"2020/04/30 14:40:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/30 14:40:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e08\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e25\u0e4c","asset_file_size":137144,"modified_at":"2020/04/30 14:40:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63492,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_jelfor2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jelfor2020_1.jpg","created_at":"2020/04/30 14:39:51 +0700","asset_updated_at":"2020/04/30 14:39:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/30 14:39:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e4c","asset_file_size":146038,"modified_at":"2020/04/30 14:39:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63491,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_jelfor2020_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"jelfor2020_3.jpg","created_at":"2020/04/30 14:38:55 +0700","asset_updated_at":"2020/04/30 14:38:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/05/08 13:57:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/05/08 13:57:37 +0700","description":"\u0e08\u0e07\u0e14\u0e35 \u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22","asset_file_size":63648,"modified_at":"2020/04/30 14:39:01 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63490,"comment_counter":2,"commentable":true}
  • Small_infrared_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"infrared_4.jpg","created_at":"2020/04/30 13:32:36 +0700","asset_updated_at":"2020/04/30 13:32:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/30 13:32:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"infared4","asset_file_size":257632,"modified_at":"2020/04/30 13:32:40 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63489,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_infrared2020_3jpg {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"infrared2020_3jpg.jpg","created_at":"2020/04/29 17:12:36 +0700","asset_updated_at":"2020/04/29 17:12:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/29 17:12:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","asset_file_size":91076,"modified_at":"2020/04/29 17:12:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63488,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_infrared2020_2jpg {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"infrared2020_2jpg.jpg","created_at":"2020/04/29 17:12:00 +0700","asset_updated_at":"2020/04/29 17:12:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/29 17:12:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e04\u0e31\u0e14\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e21\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","asset_file_size":145495,"modified_at":"2020/04/29 17:12:01 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63487,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_infrared2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"infrared2020_1.jpg","created_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","asset_updated_at":"2020/04/29 17:10:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e38\u0e13\u0e2b\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e23\u0e32\u0e40\u0e23\u0e14","asset_file_size":99374,"modified_at":"2020/04/29 17:10:45 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63486,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu_help_st2020 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_help_st2020.jpg","created_at":"2020/04/17 16:31:16 +0700","asset_updated_at":"2020/04/17 16:31:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 16:31:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e1a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14","asset_file_size":114277,"modified_at":"2020/04/17 16:31:21 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63472,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_teamphuket3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"teamphuket3.jpg","created_at":"2020/04/17 09:05:52 +0700","asset_updated_at":"2020/04/17 09:05:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 09:05:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_file_size":267995,"modified_at":"2020/04/17 09:05:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63471,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: