นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_pornprawee_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pornprawee_resize.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"pornprawee","created_at":"2020/07/19 19:23:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:23:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/07/19 19:23:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/19 19:23:24 +0700","id":63543,"asset_file_size":38248}
  • Small_paitoon_resize {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"paitoon_resize.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"paitoon","created_at":"2020/07/19 19:22:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:22:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/07/19 19:22:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/19 19:22:53 +0700","id":63542,"asset_file_size":24455}
  • Small_piroon {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"piroon.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e23\u0e38\u0e13","created_at":"2020/07/19 19:15:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:15:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/07/19 19:15:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/19 19:15:41 +0700","id":63541,"asset_file_size":148956}
  • Small_pornprawee {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pornprawee.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e1b\u0e27\u0e4a","created_at":"2020/07/19 19:15:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:15:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/07/19 19:15:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/19 19:15:15 +0700","id":63540,"asset_file_size":123854}
  • Small_paitoon {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"paitoon.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e1e\u0e11\u0e39\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e17\u0e2d\u0e19","created_at":"2020/07/19 19:14:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:14:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/07/19 19:14:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/19 19:14:44 +0700","id":63539,"asset_file_size":75946}
  • Small_batik3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"batik3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01","created_at":"2020/07/19 19:13:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:13:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":2,"updated_at":"2021/03/25 14:21:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":"2021/03/25 14:21:12 +0700","asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/19 19:13:58 +0700","id":63538,"asset_file_size":231115}
  • Small_batik1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"batik1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01","created_at":"2020/07/19 19:11:18 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/07/19 19:11:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/07/19 19:11:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/19 19:11:22 +0700","id":63537,"asset_file_size":135002}
  • Small_bg-minetra1 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"bg-minetra1.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21\u0e34\u0e19\u0e15\u0e23\u0e32","created_at":"2020/07/14 11:45:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/07/14 11:45:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/07/14 11:45:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/14 11:45:03 +0700","id":63536,"asset_file_size":80793}
  • Small_pitchaya {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pitchaya.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e30","created_at":"2020/07/14 11:44:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/07/14 11:44:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/07/14 11:44:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/07/14 11:44:41 +0700","id":63535,"asset_file_size":48722}
Thumbnail Size: