นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_dscf9993 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9993.jpg","created_at":"2011/04/22 18:10:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind6","asset_file_size":49689,"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28044,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_img_5817 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5817.JPG","created_at":"2011/04/22 18:08:57 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind5","asset_file_size":48067,"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28043,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_img_5816 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5816.JPG","created_at":"2011/04/22 18:08:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind4","asset_file_size":45256,"modified_at":"2011/05/31 19:39:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28042,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dscf9981 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9981.jpg","created_at":"2011/04/22 18:06:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind3","asset_file_size":47997,"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28041,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dscf9980 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF9980.jpg","created_at":"2011/04/22 18:06:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind2","asset_file_size":49542,"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28040,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_img_5825 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_5825.JPG","created_at":"2011/04/22 18:04:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"blind1","asset_file_size":70935,"modified_at":"2011/05/31 19:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":28039,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_psu2009215a[1] {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu2009215a[1].jpg","created_at":"2011/03/11 16:58:59 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c3","asset_file_size":110502,"modified_at":"2011/06/01 16:48:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27614,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dsc_9454 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_9454.jpg","created_at":"2011/03/11 16:58:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:03:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:36:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c3","asset_file_size":92622,"modified_at":"2011/05/31 19:36:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27613,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dsc03904[1] {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC03904[1].jpg","created_at":"2011/03/11 16:57:25 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c1\u003C/p\u003E","asset_file_size":44935,"modified_at":"2011/06/01 16:48:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27612,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_03120014[1] {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"03120014[1].jpg","created_at":"2011/03/11 16:53:42 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:36:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:48:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e2d\u0e2b\u0e07\u0e2a\u0e4c","asset_file_size":72243,"modified_at":"2011/06/01 16:48:54 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":27611,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_commu6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commu6.jpg","created_at":"2010/08/13 19:02:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e086","asset_file_size":49474,"modified_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24224,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_commu5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commu5.jpg","created_at":"2010/08/13 19:02:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e085","asset_file_size":37600,"modified_at":"2011/05/31 19:17:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24223,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_commu4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commu4.jpg","created_at":"2010/08/13 19:01:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e084","asset_file_size":45875,"modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24222,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_commu3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commu3.jpg","created_at":"2010/08/13 19:00:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e083","asset_file_size":42170,"modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24221,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_commu2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commu2.jpg","created_at":"2010/08/13 19:00:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e082","asset_file_size":40914,"modified_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24220,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_commu1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"commu1.jpg","created_at":"2010/08/13 18:59:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e081\u003C/p\u003E","asset_file_size":39220,"modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24219,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_fly {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fly.jpg","created_at":"2010/08/01 14:46:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fly","asset_file_size":104108,"modified_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24025,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_dscf0383 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0383.jpg","created_at":"2010/08/01 14:28:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E6\u003C/p\u003E","asset_file_size":104108,"modified_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24023,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_dscf0374 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0374.jpg","created_at":"2010/08/01 12:52:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c3","asset_file_size":102384,"modified_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24021,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dscf0365 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0365.jpg","created_at":"2010/08/01 12:51:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c1","asset_file_size":91446,"modified_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24020,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dscf0394 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0394.jpg","created_at":"2010/08/01 12:49:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u003C/p\u003E","asset_file_size":80552,"modified_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":24019,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_headerdiet {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"HeaderDiet.jpg","created_at":"2010/06/15 10:54:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:11:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_file_size":27472,"modified_at":"2011/05/31 19:11:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23365,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_group {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"group.jpg","created_at":"2010/06/02 14:38:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"group","asset_file_size":74346,"modified_at":"2011/05/31 19:10:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23176,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_shell {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shell.jpg","created_at":"2010/06/02 14:38:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"shell","asset_file_size":41024,"modified_at":"2011/05/31 19:10:19 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23175,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_dscf3601 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3601.jpg","created_at":"2010/06/02 10:52:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u0e30\u0e19\u0e301\u003C/p\u003E","asset_file_size":31911,"modified_at":"2011/05/31 19:10:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23172,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_dscf3695 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3695.jpg","created_at":"2010/06/02 10:38:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"jana6","asset_file_size":33664,"modified_at":"2011/05/31 19:10:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23171,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_dscf3689 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3689.jpg","created_at":"2010/06/02 10:38:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ejana5\u003C/p\u003E","asset_file_size":37938,"modified_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23170,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_dscf3681 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3681.jpg","created_at":"2010/06/02 10:37:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u0e30\u0e19\u0e304\u003C/p\u003E","asset_file_size":43940,"modified_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23169,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_dscf3669 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3669.jpg","created_at":"2010/06/02 10:37:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"jana3","asset_file_size":39389,"modified_at":"2011/05/31 19:10:16 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23168,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_dscf3645 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF3645.jpg","created_at":"2010/06/02 10:36:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ejana2\u003C/p\u003E","asset_file_size":35453,"modified_at":"2011/05/31 19:10:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23167,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_dsc_0642 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0642.jpg","created_at":"2010/05/31 13:47:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fat6","asset_file_size":85510,"modified_at":"2011/05/31 19:10:00 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23137,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_img_0321 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0321.jpg","created_at":"2010/05/31 13:46:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"45","asset_file_size":120110,"modified_at":"2011/05/31 19:10:00 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23136,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_img_2091 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_2091.jpg","created_at":"2010/05/31 13:43:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fat4","asset_file_size":94712,"modified_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23135,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_dscf0061 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0061.jpg","created_at":"2010/05/31 13:42:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fat3","asset_file_size":1530405,"modified_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23134,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_dscf0026 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF0026.jpg","created_at":"2010/05/31 13:41:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fat2","asset_file_size":1461945,"modified_at":"2011/05/31 19:09:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23133,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Ico64_dsc_0110 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0110.jpg","created_at":"2010/05/31 13:39:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Efat1\u003C/p\u003E","asset_file_size":87675,"modified_at":"2011/05/31 19:09:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":23132,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: