นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_parade_kratong2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"parade_kratong2019.jpg","created_at":"2019/11/14 15:27:44 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:27:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:27:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":118792,"modified_at":"2019/11/14 15:27:46 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63312,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kratong_create2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kratong_create2019_3.JPG","created_at":"2019/11/14 15:22:54 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:22:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:22:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":70475,"modified_at":"2019/11/14 15:22:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63311,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kratong_create2_2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kratong_create2_2019.JPG","created_at":"2019/11/14 15:22:32 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:22:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:22:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":67889,"modified_at":"2019/11/14 15:22:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63310,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kratong_create2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kratong_create2019_1.JPG","created_at":"2019/11/14 15:21:17 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:21:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:21:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":72844,"modified_at":"2019/11/14 15:21:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63309,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kratong_beauty3_2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kratong_beauty3_2019.JPG","created_at":"2019/11/14 15:19:33 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:19:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:19:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":67397,"modified_at":"2019/11/14 15:19:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63308,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kratong_beauty_2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kratong_beauty_2019_2.JPG","created_at":"2019/11/14 15:17:49 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:17:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:17:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":80702,"modified_at":"2019/11/14 15:17:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63307,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_kratong_beauty12019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kratong_beauty12019.JPG","created_at":"2019/11/14 15:17:19 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:17:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:17:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":70453,"modified_at":"2019/11/14 15:17:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63306,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_loykratong2019_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong2019_7.jpg","created_at":"2019/11/14 15:12:04 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:12:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:12:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":141805,"modified_at":"2019/11/14 15:12:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63305,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_loykratong2019_6_no5nat {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong2019_6_no5nat.JPG","created_at":"2019/11/14 15:05:48 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:05:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:05:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":66558,"modified_at":"2019/11/14 15:05:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63304,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_loykratong_5ph_no4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong_5ph_no4.JPG","created_at":"2019/11/14 14:37:41 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 14:37:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 14:37:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":75815,"modified_at":"2019/11/14 14:37:45 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63303,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_loykratong2019_4_no3engineer_photo {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong2019_4_no3engineer_photo.JPG","created_at":"2019/11/14 14:34:33 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 14:34:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 14:34:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":75670,"modified_at":"2019/11/14 14:34:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63302,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_loykratong2019_3_no2agro {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong2019_3_no2agro.JPG","created_at":"2019/11/14 14:33:46 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 14:33:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/08 15:18:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2020/01/08 15:18:58 +0700","description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":94415,"modified_at":"2019/11/14 14:33:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63301,"comment_counter":1,"commentable":true}
 • Ico64_loykratong2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong2019_2.JPG","created_at":"2019/11/14 14:33:09 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 14:33:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 14:33:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":113606,"modified_at":"2019/11/14 14:33:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63300,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_loykratong2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong2019_1.JPG","created_at":"2019/11/14 14:32:23 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 14:32:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 14:32:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":502247,"modified_at":"2019/11/14 14:32:29 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63299,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fahpa8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fahpa8.jpg.jpg","created_at":"2019/11/14 10:03:50 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 10:03:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 10:03:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","asset_file_size":125476,"modified_at":"2019/11/14 10:03:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63298,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fahpa7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fahpa7.jpg.jpg","created_at":"2019/11/14 10:03:21 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 10:03:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 10:03:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","asset_file_size":92834,"modified_at":"2019/11/14 10:03:27 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63297,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fahpa6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"fahpa6.jpg.png","created_at":"2019/11/14 10:02:50 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 10:02:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 10:02:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","asset_file_size":64742,"modified_at":"2019/11/14 10:02:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63296,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fahpa5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"fahpa5.jpg.png","created_at":"2019/11/14 10:02:20 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 10:02:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 10:02:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","asset_file_size":39782,"modified_at":"2019/11/14 10:02:23 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63295,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fahpa4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fahpa4.jpg","created_at":"2019/11/14 10:01:42 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 10:01:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 10:01:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","asset_file_size":110551,"modified_at":"2019/11/14 10:01:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63294,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fahpa3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fahpa3.jpg","created_at":"2019/11/14 10:00:53 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 10:00:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 10:00:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","asset_file_size":104999,"modified_at":"2019/11/14 10:00:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63293,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fahpa2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fahpa2.jpg","created_at":"2019/11/14 10:00:23 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 10:00:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 10:00:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","asset_file_size":53096,"modified_at":"2019/11/14 10:00:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63292,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_fahpa1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fahpa1.jpg","created_at":"2019/11/14 09:59:16 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 09:59:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 09:59:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e32\u0e01 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07","asset_file_size":191454,"modified_at":"2019/11/14 09:59:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63291,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_arnit7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit7.jpg","created_at":"2019/11/13 15:46:20 +0700","asset_updated_at":"2019/11/13 15:51:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:51:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":96034,"modified_at":"2019/11/13 15:51:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63290,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_terdpong {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"terdpong.jpeg","created_at":"2019/11/13 15:44:53 +0700","asset_updated_at":"2019/11/13 15:44:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:44:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":29615,"modified_at":"2019/11/13 15:44:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63289,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_arnit5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit5.jpg","created_at":"2019/11/13 15:44:26 +0700","asset_updated_at":"2019/11/13 15:44:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:44:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":107518,"modified_at":"2019/11/13 15:44:30 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63288,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_arnit3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit3.jpg","created_at":"2019/11/13 15:43:52 +0700","asset_updated_at":"2019/11/13 15:43:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:43:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":168753,"modified_at":"2019/11/13 15:43:58 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63287,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_arnit2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit2.jpg","created_at":"2019/11/13 15:42:56 +0700","asset_updated_at":"2019/11/13 15:42:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:43:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":163145,"modified_at":"2019/11/13 15:43:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63286,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_arnit1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit1.jpg","created_at":"2019/11/13 15:42:33 +0700","asset_updated_at":"2019/11/13 15:42:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:42:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":206461,"modified_at":"2019/11/13 15:42:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63285,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_arnit {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"arnit.jpg","created_at":"2019/11/13 15:42:07 +0700","asset_updated_at":"2019/11/13 15:42:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/13 15:42:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u201c\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e35\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e31\u0e14\u201d\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e39\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e43\u0e08 \u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e43\u0e19\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":68445,"modified_at":"2019/11/13 15:42:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63284,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_47years_nuresing2019_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"47years_nuresing2019_6.jpg","created_at":"2019/11/08 16:21:37 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 16:21:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:21:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","asset_file_size":137680,"modified_at":"2019/11/08 16:21:42 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63283,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_47years_nuresing2019_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"47years_nuresing2019_5.jpg","created_at":"2019/11/08 16:21:08 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 16:21:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:21:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","asset_file_size":236264,"modified_at":"2019/11/08 16:21:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63282,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_47years_nuresing2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"47years_nuresing2019_4.jpg","created_at":"2019/11/08 16:20:38 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 16:20:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:20:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","asset_file_size":225935,"modified_at":"2019/11/08 16:20:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63281,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_47years_nuresing2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"47years_nuresing2019_1.jpg","created_at":"2019/11/08 16:20:06 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 16:20:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:20:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e15\u0e23\u0e35 \u0e42\u0e17 ","asset_file_size":140449,"modified_at":"2019/11/08 16:20:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63280,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_nongnut_boonyung {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nongnut_boonyung.jpg","created_at":"2019/11/08 16:18:49 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 16:18:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 16:18:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e07\u0e19\u0e38\u0e0a \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e22\u0e31\u0e07","asset_file_size":57487,"modified_at":"2019/11/08 16:18:54 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63279,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_prepare_flood2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prepare_flood2019.jpg","created_at":"2019/11/08 15:36:36 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:36:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:36:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":145938,"modified_at":"2019/11/08 15:36:40 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63278,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Ico64_prepare_flood2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prepare_flood2019.1.jpg","created_at":"2019/11/08 15:36:09 +0700","asset_updated_at":"2019/11/08 15:36:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/08 15:36:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e01\u0e20\u0e31\u0e22","asset_file_size":119585,"modified_at":"2019/11/08 15:36:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63277,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: