นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_psuhospital_covid2022_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_4.jpg","created_at":"2020/04/03 14:39:55 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 14:39:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:39:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_file_size":130535,"modified_at":"2020/04/03 14:39:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63461,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psuhospital_covid2022_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_3.jpg","created_at":"2020/04/03 14:39:25 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 14:39:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:39:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_file_size":150976,"modified_at":"2020/04/03 14:39:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63460,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psuhospital_covid2022_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_2.jpg","created_at":"2020/04/03 14:38:17 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 14:38:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:38:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_file_size":118859,"modified_at":"2020/04/03 14:38:19 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63459,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psuhospital_covid2022_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_1.jpg","created_at":"2020/04/03 14:37:41 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 14:37:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:37:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_file_size":192904,"modified_at":"2020/04/03 14:37:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63458,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psuhospital_covid2020 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"psuhospital_covid2020.png","created_at":"2020/04/03 14:37:09 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 14:37:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:37:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_file_size":238225,"modified_at":"2020/04/03 14:37:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63457,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pawthai_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pawthai_4.jpg","created_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_file_size":252688,"modified_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63452,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pawthai2020_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pawthai2020_3.jpg","created_at":"2020/03/26 14:56:12 +0700","asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:56:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_file_size":198977,"modified_at":"2020/03/26 14:56:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63451,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pawthai2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pawthai2020_1.jpg","created_at":"2020/03/26 14:55:42 +0700","asset_updated_at":"2020/03/26 14:55:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:55:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_file_size":209394,"modified_at":"2020/03/26 14:55:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63450,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_powthai2020 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"powthai2020.jpg","created_at":"2020/03/26 14:55:13 +0700","asset_updated_at":"2020/03/26 14:55:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/03/26 14:55:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","asset_file_size":182865,"modified_at":"2020/03/26 14:55:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63449,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: