นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_teamtophuket1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"teamtophuket1.jpg","created_at":"2020/04/17 09:04:13 +0700","asset_updated_at":"2020/04/17 09:04:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 09:04:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_file_size":235887,"modified_at":"2020/04/17 09:04:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63468,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_teamtophuket {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"teamtophuket.jpg","created_at":"2020/04/17 09:03:34 +0700","asset_updated_at":"2020/04/17 09:03:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/17 09:03:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_file_size":107327,"modified_at":"2020/04/17 09:03:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63467,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_checkvirus_covid2020 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"checkvirus_covid2020.jpg","created_at":"2020/04/03 17:01:09 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 17:01:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 17:01:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19","asset_file_size":182096,"modified_at":"2020/04/03 17:01:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63466,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_checkvirus_covid2020-1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"checkvirus_covid2020-1.jpg","created_at":"2020/04/03 16:59:14 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 16:59:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 16:59:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e15\u0e23\u0e27\u0e08\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e27\u0e34\u0e14-19","asset_file_size":114114,"modified_at":"2020/04/03 16:59:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63465,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_checkvirus_covid2020_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"checkvirus_covid2020_2.jpg","created_at":"2020/04/03 16:58:18 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 16:58:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 16:58:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e18\u0e35\u0e23\u0e01\u0e21\u0e25 \u0e40\u0e1e\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","asset_file_size":46873,"modified_at":"2020/04/03 16:58:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63464,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psuhospital_covid2022_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_6.jpg","created_at":"2020/04/03 14:41:06 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 14:41:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:41:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_file_size":137130,"modified_at":"2020/04/03 14:41:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63463,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psuhospital_covid2022_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_5.jpg","created_at":"2020/04/03 14:40:33 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 14:40:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:40:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_file_size":164765,"modified_at":"2020/04/03 14:40:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63462,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psuhospital_covid2022_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_4.jpg","created_at":"2020/04/03 14:39:55 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 14:39:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:39:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_file_size":130535,"modified_at":"2020/04/03 14:39:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63461,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psuhospital_covid2022_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhospital_covid2022_3.jpg","created_at":"2020/04/03 14:39:25 +0700","asset_updated_at":"2020/04/03 14:39:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/04/03 14:39:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","asset_file_size":150976,"modified_at":"2020/04/03 14:39:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63460,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: