นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_commu2 {"modified_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","id":24220,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"commu2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:02 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e082","created_at":"2010/08/13 19:00:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40914}
 • Tiny_commu1 {"modified_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","id":24219,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"commu1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:17:03 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e43\u0e081\u003C/p\u003E","created_at":"2010/08/13 18:59:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39220}
 • Tiny_fly {"modified_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","id":24025,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"fly.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","media_folder_id":1173,"description":"fly","created_at":"2010/08/01 14:46:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":104108}
 • Tiny_dscf0383 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","id":24023,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0383.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:53 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E6\u003C/p\u003E","created_at":"2010/08/01 14:28:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":104108}
 • Tiny_dscf0374 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","id":24021,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0374.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c3","created_at":"2010/08/01 12:52:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":102384}
 • Tiny_dscf0365 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","id":24020,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0365.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c1","created_at":"2010/08/01 12:51:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91446}
 • Tiny_dscf0394 {"modified_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","id":24019,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0394.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:15:52 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e2b\u0e21\u0e39\u0e48\u003C/p\u003E","created_at":"2010/08/01 12:49:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:58:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":80552}
 • Tiny_headerdiet {"modified_at":"2011/05/31 19:11:55 +0700","id":23365,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"HeaderDiet.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:11:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e27\u0e21\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","created_at":"2010/06/15 10:54:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":27472}
 • Tiny_group {"modified_at":"2011/05/31 19:10:20 +0700","id":23176,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"group.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:20 +0700","media_folder_id":1173,"description":"group","created_at":"2010/06/02 14:38:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74346}
 • Tiny_shell {"modified_at":"2011/05/31 19:10:19 +0700","id":23175,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shell.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:19 +0700","media_folder_id":1173,"description":"shell","created_at":"2010/06/02 14:38:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41024}
 • Tiny_dscf3601 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:18 +0700","id":23172,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF3601.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u0e30\u0e19\u0e301\u003C/p\u003E","created_at":"2010/06/02 10:52:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31911}
 • Tiny_dscf3695 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:18 +0700","id":23171,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF3695.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"jana6","created_at":"2010/06/02 10:38:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33664}
 • Tiny_dscf3689 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","id":23170,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF3689.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003Ejana5\u003C/p\u003E","created_at":"2010/06/02 10:38:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":37938}
 • Tiny_dscf3681 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","id":23169,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF3681.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e08\u0e30\u0e19\u0e304\u003C/p\u003E","created_at":"2010/06/02 10:37:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43940}
 • Tiny_dscf3669 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:16 +0700","id":23168,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF3669.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:16 +0700","media_folder_id":1173,"description":"jana3","created_at":"2010/06/02 10:37:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":39389}
 • Tiny_dscf3645 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:15 +0700","id":23167,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF3645.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003Ejana2\u003C/p\u003E","created_at":"2010/06/02 10:36:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":35453}
 • Tiny_dsc_0642 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:00 +0700","id":23137,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_0642.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:00 +0700","media_folder_id":1173,"description":"fat6","created_at":"2010/05/31 13:47:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":85510}
 • Tiny_img_0321 {"modified_at":"2011/05/31 19:10:00 +0700","id":23136,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0321.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:10:00 +0700","media_folder_id":1173,"description":"45","created_at":"2010/05/31 13:46:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":120110}
 • Tiny_img_2091 {"modified_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","id":23135,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2091.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"fat4","created_at":"2010/05/31 13:43:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94712}
 • Tiny_dscf0061 {"modified_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","id":23134,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0061.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"fat3","created_at":"2010/05/31 13:42:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1530405}
 • Tiny_dscf0026 {"modified_at":"2011/05/31 19:09:58 +0700","id":23133,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0026.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:58 +0700","media_folder_id":1173,"description":"fat2","created_at":"2010/05/31 13:41:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1461945}
 • Tiny_dsc_0110 {"modified_at":"2011/05/31 19:09:55 +0700","id":23132,"commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_0110.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:09:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003Efat1\u003C/p\u003E","created_at":"2010/05/31 13:39:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:56:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87675}
 • Tiny_logo-psu-health {"modified_at":"2011/05/31 17:32:57 +0700","id":15173,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Logo-psu-health.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:32:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2009/05/30 14:29:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":30012}
 • Tiny_logo-health {"modified_at":"2011/05/31 17:27:21 +0700","id":14702,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Logo-health.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:27:21 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e01\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e","created_at":"2009/05/12 14:50:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48077}
 • Tiny_mascot {"modified_at":"2011/05/31 17:23:07 +0700","id":14291,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mascot.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:23:07 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003Ebackground\u003C/p\u003E","created_at":"2009/05/01 10:11:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":142290}
ขนาดย่อ: