นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_science_equipment2019_4 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_updated_at":"2019/10/18 16:59:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/18 16:59:32 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/18 16:59:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/18 16:59:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"science_equipment2019_4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":138639,"visibility":2,"id":63256}
 • Ico64_julaluk {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_updated_at":"2019/10/18 16:52:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/18 16:52:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/18 16:52:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/18 16:52:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"julaluk.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":47340,"visibility":2,"id":63255}
 • Ico64_chitchamai {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e0a\u0e44\u0e21 \u0e42\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e17\u0e2c\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23","asset_updated_at":"2019/10/18 16:51:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/18 16:51:55 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/18 16:51:59 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/18 16:51:59 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Chitchamai.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":61726,"visibility":2,"id":63254}
 • Ico64_science_eqipment2019_4 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_updated_at":"2019/10/18 16:50:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/18 16:50:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/18 16:51:02 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/18 16:51:02 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"science_eqipment2019_4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":65746,"visibility":2,"id":63253}
 • Ico64_science_equipment2019_3 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_updated_at":"2019/10/18 16:50:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/18 16:50:22 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/18 16:50:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/18 16:50:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"science_equipment2019_3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":123589,"visibility":2,"id":63252}
 • Ico64_science_equipment2019_2 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_updated_at":"2019/10/18 16:49:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/18 16:49:46 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/18 16:49:48 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/18 16:49:48 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"science_equipment2019_2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":138070,"visibility":2,"id":63251}
 • Ico64_science_equipment2019_1 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1b\u0e25\u0e2d\u0e14\u0e20\u0e31\u0e22 (\u0e21\u0e2d\u0e01.2677-2558)","asset_updated_at":"2019/10/18 16:49:12 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/18 16:49:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/18 16:49:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/18 16:49:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"science_equipment2019_1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":94996,"visibility":2,"id":63250}
 • Ico64_pharmacy_iso2019_3 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/17 16:22:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/17 16:22:03 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/17 16:22:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/17 16:22:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":132200,"visibility":2,"id":63249}
 • Ico64_pharmcy_iso2019_7 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/17 16:17:48 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/17 16:17:48 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/17 16:17:52 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/17 16:17:52 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"pharmcy_ISO2019_7.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":79881,"visibility":2,"id":63248}
 • Ico64_phamacy_iso2019_6 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/17 16:17:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/17 16:17:01 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/17 16:17:06 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/17 16:17:06 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"phamacy_ISO2019_6.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":157344,"visibility":2,"id":63247}
 • Ico64_phamacy_iso2019_5 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e0a\u0e44\u0e21 \u0e42\u0e2d\u0e27\u0e32\u0e17\u0e2c\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e23","asset_updated_at":"2019/10/17 16:16:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/17 16:16:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/17 16:16:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/17 16:16:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"phamacy_ISO2019_5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":54013,"visibility":2,"id":63246}
 • Ico64_phamacy_iso2019_4 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e13\u0e1a\u0e14\u0e35\u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2019/10/17 16:15:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/17 16:15:19 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/17 16:15:22 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/17 16:15:22 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"phamacy_ISO2019_4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":47232,"visibility":2,"id":63245}
 • Ico64_pharmacy_iso2019_2 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e1a\u0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c ","asset_updated_at":"2019/10/17 16:10:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/17 16:10:39 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/17 16:10:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/17 16:10:41 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":146148,"visibility":2,"id":63244}
 • Ico64_pharmacy_iso2019_1 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2f \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d. \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e2d\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e48\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/17 16:09:31 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/17 16:09:31 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/17 16:09:34 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/17 16:09:34 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"pharmacy_ISO2019_1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":127051,"visibility":2,"id":63243}
 • Ico64_ocean_warming7 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/16 16:20:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/16 16:20:14 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2019/10/16 16:20:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/16 16:20:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ocean_warming7.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":493252,"visibility":2,"id":63242}
 • Ico64_ocean_warming5 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/16 16:03:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/16 16:03:58 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2019/10/16 16:03:59 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/16 16:03:59 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ocean_warming5.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":246966,"visibility":2,"id":63241}
 • Ico64_ocean_warming4 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/16 16:03:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/16 16:03:35 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/16 16:03:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/16 16:03:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ocean_warming4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":152214,"visibility":2,"id":63240}
 • Ico64_ocean_warming3 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/16 16:02:35 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/16 16:02:35 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/16 16:02:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/16 16:02:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ocean_warming3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":166401,"visibility":2,"id":63239}
 • Ico64_ocean_warming2 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/16 16:01:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/16 16:01:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/16 16:01:50 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/16 16:01:50 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ocean_warming2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":161969,"visibility":2,"id":63238}
 • Ico64_ocean_warming1 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e17\u0e23\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28","asset_updated_at":"2019/10/16 16:01:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/16 16:01:08 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/16 16:01:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/16 16:01:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ocean_warming1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":157588,"visibility":2,"id":63237}
 • Ico64_lasik_center4 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2019/10/09 14:58:14 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/09 14:58:14 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/09 14:58:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/09 14:58:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"lasik_center4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":139228,"visibility":2,"id":63214}
 • Ico64_lasik_center3 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2019/10/09 14:57:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/09 14:57:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/09 14:57:56 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/09 14:57:56 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"lasik_center3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":49740,"visibility":2,"id":63213}
 • Ico64_lasik_center2019_2 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2019/10/09 14:57:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/09 14:57:22 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/09 14:57:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/09 14:57:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"lasik_center2019_2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":109254,"visibility":2,"id":63212}
 • Ico64_lasik_center2019_1 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e2a\u0e34\u0e01 \u0e21.\u0e2d.\u0e25\u0e14 10 % \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2019/10/09 14:56:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/09 14:56:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/09 14:56:48 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/09 14:56:48 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"lasik_center2019_1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":122607,"visibility":2,"id":63211}
 • Ico64_ocean_warming62 {"media_folder_id":1173,"description":"ocean warming","asset_updated_at":"2019/10/07 14:43:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/07 14:43:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/10/07 14:43:56 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/07 14:43:56 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"ocean_warming62.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":90635,"visibility":2,"id":63210}
 • Ico64_hatyai_flood2019_5 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_updated_at":"2019/09/30 16:20:21 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/09/30 16:20:21 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/09/30 16:20:31 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/09/30 16:20:31 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"hatyai_flood2019_5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":151919,"visibility":2,"id":63209}
 • Ico64_hatyai_flood2019_4 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_updated_at":"2019/09/30 16:19:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/09/30 16:19:46 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/09/30 16:19:49 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/09/30 16:19:49 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"hatyai_flood2019_4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":127188,"visibility":2,"id":63208}
 • Ico64_hatyai_flood2019_3 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_updated_at":"2019/09/30 16:19:28 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/09/30 16:19:28 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/09/30 16:19:32 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/09/30 16:19:32 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"hatyai_flood2019_3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":139040,"visibility":2,"id":63207}
 • Ico64_hatyai_flood2019_2 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_updated_at":"2019/09/30 16:18:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/09/30 16:18:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/09/30 16:19:01 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/09/30 16:19:01 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"hatyai_flood2019_2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":139243,"visibility":2,"id":63206}
 • Ico64_hatyai_flood2019_1 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e20\u0e31\u0e22\u0e19\u0e49\u0e33\u0e17\u0e48\u0e27\u0e21","asset_updated_at":"2019/09/30 16:18:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/09/30 16:18:25 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/09/30 16:18:29 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/09/30 16:18:29 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"hatyai_flood2019_1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":142461,"visibility":2,"id":63205}
 • Ico64_rabeingeco26sept2019_3 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_updated_at":"2019/09/27 17:09:38 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/09/27 17:09:38 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/09/27 17:09:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/09/27 17:09:41 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":126890,"visibility":2,"id":63193}
 • Ico64_rabeingeco26sept2019_8 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_updated_at":"2019/09/27 17:05:32 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/09/27 17:05:32 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/09/27 17:05:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/09/27 17:05:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_8.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":119758,"visibility":2,"id":63192}
 • Ico64_rabeingeco26sept2019_7 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_updated_at":"2019/09/27 17:04:53 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/09/27 17:04:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/09/27 17:04:56 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/09/27 17:04:56 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_7.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":79578,"visibility":2,"id":63191}
 • Ico64_rabeingeco26sept2019_6 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_updated_at":"2019/09/27 17:03:16 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/09/27 17:03:16 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/09/27 17:03:19 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/09/27 17:03:19 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_6.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":93203,"visibility":2,"id":63190}
 • Ico64_rabeingeco26sept2019_5 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_updated_at":"2019/09/27 16:23:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/09/27 16:23:04 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/09/27 16:23:10 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/09/27 16:23:10 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_5.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":127213,"visibility":2,"id":63189}
 • Ico64_rabeingeco26sept2019_4 {"media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_updated_at":"2019/09/27 16:22:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/09/27 16:21:49 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2019/09/27 16:22:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/09/27 16:22:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":126890,"visibility":2,"id":63188}
ขนาดย่อ: