นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_rabeingeco26sept2019_2 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_updated_at":"2019/09/27 16:21:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63187,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/27 16:21:26 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_2.jpg","updated_at":"2019/09/27 16:21:30 +0700","modified_at":"2019/09/27 16:21:30 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":109558,"last_commented_at":null}
 • Ico64_rabeingeco26sept2019_1 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21 \u0e28\u0e2d.\u0e1a\u0e15.\u0e23\u0e30\u0e14\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u201c\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e25\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e28\u0e23\u0e29\u0e10\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48 6\u201d","asset_updated_at":"2019/09/27 16:20:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63186,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/27 16:20:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"rabeingeco26sept2019_1.jpg","updated_at":"2019/09/27 16:20:58 +0700","modified_at":"2019/09/27 16:20:58 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":115739,"last_commented_at":null}
 • Ico64_sarduensip19sept2019_4 {"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","asset_updated_at":"2019/09/27 10:41:38 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63185,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/27 10:41:38 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sarduensip19sept2019_4.jpg","updated_at":"2019/09/27 10:41:42 +0700","modified_at":"2019/09/27 10:41:42 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":180837,"last_commented_at":null}
 • Ico64_sarduensip19sept2019_5 {"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","asset_updated_at":"2019/09/27 10:38:32 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63184,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/27 10:33:23 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sarduensip19sept2019_5.jpg","updated_at":"2019/09/27 10:38:35 +0700","modified_at":"2019/09/27 10:38:35 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":180837,"last_commented_at":null}
 • Ico64_sarduensip19sept2019_3 {"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","asset_updated_at":"2019/09/27 10:31:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63183,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/27 10:31:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sarduensip19sept2019_3.jpg","updated_at":"2019/09/27 10:31:37 +0700","modified_at":"2019/09/27 10:31:37 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":157151,"last_commented_at":null}
 • Ico64_sarduensip19sept2019_2 {"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e13\u0e35\u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","asset_updated_at":"2019/09/27 10:30:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63182,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/27 10:30:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sarduensip19sept2019_2.jpg","updated_at":"2019/09/27 10:30:50 +0700","modified_at":"2019/09/27 10:30:50 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":153730,"last_commented_at":null}
 • Ico64_sarduensip19sept2019_1 {"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","asset_updated_at":"2019/09/27 10:26:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63181,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/27 10:26:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"sarduensip19sept2019_1.jpg","updated_at":"2019/09/27 10:26:53 +0700","modified_at":"2019/09/27 10:26:53 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":171874,"last_commented_at":null}
 • Ico64_benefit_mankind2019_9 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:43:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63180,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:43:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_9.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:43:19 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:43:19 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":112935,"last_commented_at":null}
 • Ico64_benefit_mankind2019_8 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63179,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:42:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_8.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:42:58 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:42:58 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":113899,"last_commented_at":null}
 • Ico64_benefit_mankind2019_7 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63178,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:42:26 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_7.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:42:31 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:42:31 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":118643,"last_commented_at":null}
 • Ico64_benefit_mankind2019_6 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:42:04 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63177,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:42:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_6.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:42:10 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:42:10 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":157091,"last_commented_at":null}
 • Ico64_benefit_mankind2019_5 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:39:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63176,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:39:06 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_5.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:39:08 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:39:08 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":177336,"last_commented_at":null}
 • Ico64_benefit_mankind2019_4 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:43 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63175,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:38:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_4.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:38:47 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:38:47 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":96038,"last_commented_at":null}
 • Ico64_benefit_mankind2019_3 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63174,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:38:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_3.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:38:26 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:38:26 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":138595,"last_commented_at":null}
 • Ico64_benefit_mankind2019_2 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07","asset_updated_at":"2019/09/25 15:38:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63173,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:38:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_2.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:38:04 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:38:04 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":142454,"last_commented_at":null}
 • Ico64_benefit_mankind2019_1 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e39 \u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e38\u0e17\u0e34\u0e28\u0e15\u0e19\u0e1a\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e47\u0e0d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e42\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e4c\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19 ","asset_updated_at":"2019/09/25 15:37:07 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63172,"deleted_at":null,"created_at":"2019/09/25 15:37:07 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"benefit_mankind2019_1.jpg","updated_at":"2019/09/25 15:37:13 +0700","modified_at":"2019/09/25 15:37:13 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":123689,"last_commented_at":null}
 • Ico64_5g_engineer2019_5 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","asset_updated_at":"2019/08/15 15:42:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63115,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/15 15:42:08 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5g_engineer2019_5.jpg","updated_at":"2019/08/15 15:42:12 +0700","modified_at":"2019/08/15 15:42:12 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":124846,"last_commented_at":null}
 • Ico64_5g_engineer2019_4 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","asset_updated_at":"2019/08/15 15:41:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63114,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/15 15:41:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5g_engineer2019_4.jpg","updated_at":"2019/08/15 15:41:50 +0700","modified_at":"2019/08/15 15:41:50 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":160004,"last_commented_at":null}
 • Ico64_5g_engineer2019_3 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","asset_updated_at":"2019/08/15 15:41:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63113,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/15 15:41:11 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5g_engineer2019_3.jpg","updated_at":"2019/08/15 15:41:13 +0700","modified_at":"2019/08/15 15:41:13 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":153117,"last_commented_at":null}
 • Ico64_5g_engineer2019_2 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","asset_updated_at":"2019/08/15 15:40:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63112,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/15 15:40:36 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5g_engineer2019_2.jpg","updated_at":"2019/08/15 15:40:41 +0700","modified_at":"2019/08/15 15:40:41 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":174368,"last_commented_at":null}
 • Ico64_5g_engineer2019_1 {"description":"\u0e27\u0e34\u0e28\u0e27\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a5G","asset_updated_at":"2019/08/15 15:39:52 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63111,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/15 15:39:52 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"5g_engineer2019_1.jpg","updated_at":"2019/08/15 15:39:58 +0700","modified_at":"2019/08/15 15:39:58 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":156172,"last_commented_at":null}
 • Ico64_speaking_contest8aug2019_2 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2019/08/08 15:54:50 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63108,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/08 15:54:50 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"speaking_contest8aug2019_2.jpg","updated_at":"2019/08/08 15:54:52 +0700","modified_at":"2019/08/08 15:54:52 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":158991,"last_commented_at":null}
 • Ico64_speaking_contest8aug2019_1 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e20\u0e32\u0e29\u0e32\u0e44\u0e17\u0e22\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2019/08/08 15:54:26 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63107,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/08 15:54:26 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"speaking_contest8aug2019_1.jpg","updated_at":"2019/08/08 15:54:31 +0700","modified_at":"2019/08/08 15:54:31 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":142783,"last_commented_at":null}
 • Ico64_asian_8aung1962_3 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e25\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 5 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19","asset_updated_at":"2019/08/08 10:53:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63106,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/08 10:53:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asian_8aung1962_3.jpg","updated_at":"2019/08/08 10:53:04 +0700","modified_at":"2019/08/08 10:53:04 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":130319,"last_commented_at":null}
 • Ico64_asian_8aung1962_2 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e25\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 5 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19","asset_updated_at":"2019/08/08 10:52:19 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63105,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/08 10:52:19 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asian_8aung1962_2.jpg","updated_at":"2019/08/08 10:52:22 +0700","modified_at":"2019/08/08 10:52:22 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":121245,"last_commented_at":null}
 • Ico64_asian_8aung1962_1 {"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e25\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 5 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19","asset_updated_at":"2019/08/08 10:51:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63104,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/08 10:51:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"asian_8aung1962_1.jpg","updated_at":"2019/08/08 10:51:50 +0700","modified_at":"2019/08/08 10:51:50 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":117709,"last_commented_at":null}
 • Ico64_runforgiving2_2009_2 {"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e39\u0e14\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2b\u0e30","asset_updated_at":"2019/08/05 11:15:37 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63086,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/05 11:15:37 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"runforgiving2_2009_2.jpg","updated_at":"2019/08/05 11:15:43 +0700","modified_at":"2019/08/05 11:15:43 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":254966,"last_commented_at":null}
 • Ico64_runforgiving2_2009_1 {"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e39\u0e14\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2b\u0e30","asset_updated_at":"2019/08/05 11:15:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63085,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/05 11:15:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"runforgiving2_2009_1.jpg","updated_at":"2019/08/05 11:15:06 +0700","modified_at":"2019/08/05 11:15:06 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":280079,"last_commented_at":null}
 • Ico64_runforgiving2_2009 {"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e39\u0e14\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2b\u0e30","asset_updated_at":"2019/08/05 11:14:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63084,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/05 11:14:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"runforgiving2_2009.jpg","updated_at":"2019/08/05 11:14:09 +0700","modified_at":"2019/08/05 11:14:09 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":255259,"last_commented_at":null}
 • Ico64_prcleaning2aug2019_0 {"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2019/08/05 10:59:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63083,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/05 10:59:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"prcleaning2aug2019_0.jpg","updated_at":"2019/08/05 10:59:22 +0700","modified_at":"2019/08/05 10:59:22 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":39008,"last_commented_at":null}
 • Ico64_prclening2aug2019_9 {"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2019/08/02 17:12:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63073,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/02 17:12:14 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"prclening2aug2019_9.jpg","updated_at":"2019/08/02 17:12:19 +0700","modified_at":"2019/08/02 17:12:19 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":64930,"last_commented_at":null}
 • Ico64_prclening2aug2019_7 {"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2019/08/02 16:46:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63072,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/02 16:46:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"prclening2aug2019_7.jpg","updated_at":"2019/08/02 16:47:01 +0700","modified_at":"2019/08/02 16:47:01 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":53595,"last_commented_at":null}
 • Ico64_prcleaning2aug2019_6 {"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2019/08/02 16:46:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63071,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/02 16:46:24 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"prcleaning2aug2019_6.jpg","updated_at":"2019/08/02 16:46:29 +0700","modified_at":"2019/08/02 16:46:29 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":65688,"last_commented_at":null}
 • Ico64_logo5s_2aug2019 {"description":"5\u0e2a","asset_updated_at":"2019/08/02 16:32:16 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63070,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/02 16:32:16 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"logo5s_2aug2019.png","updated_at":"2019/08/02 16:32:23 +0700","modified_at":"2019/08/02 16:32:23 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":12725,"last_commented_at":null}
 • Ico64_before2aug2019 {"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2019/08/02 16:31:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":63069,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/02 16:31:42 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"before2aug2019.png","updated_at":"2019/08/02 16:31:45 +0700","modified_at":"2019/08/02 16:31:45 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":1538,"last_commented_at":null}
 • Ico64_prclening2aug2019_5 {"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2019/08/02 16:28:42 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63068,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/02 16:28:43 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"prclening2aug2019_5.jpg","updated_at":"2019/08/02 16:28:46 +0700","modified_at":"2019/08/02 16:28:46 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":60327,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: