นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_prclening2aug2019_4 {"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2019/08/02 16:28:11 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63067,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/02 16:27:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"prclening2aug2019_4.jpg","updated_at":"2019/08/02 16:28:15 +0700","modified_at":"2019/08/02 16:28:15 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":65688,"last_commented_at":null}
 • Ico64_prclening2aug2019_5 {"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e215\u0e2a","asset_updated_at":"2019/08/02 16:30:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63066,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/02 16:19:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"prclening2aug2019_5.jpg","updated_at":"2019/08/02 16:30:53 +0700","modified_at":"2019/08/02 16:30:53 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":161019,"last_commented_at":null}
 • Ico64_prcleaning2aug2019_1 {"description":"5\u0e2a.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2019/08/02 16:18:12 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63065,"deleted_at":null,"created_at":"2019/08/02 16:18:13 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"prcleaning2aug2019_1.jpg","updated_at":"2019/08/02 16:18:17 +0700","modified_at":"2019/08/02 16:18:17 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":60212,"last_commented_at":null}
 • Ico64_kampee {"description":"\u0e14\u0e23.\u0e04\u0e31\u0e21\u0e20\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e48\u0e27\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2019/07/12 16:45:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63057,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/12 16:45:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"kampee.jpg","updated_at":"2019/07/12 16:45:48 +0700","modified_at":"2019/07/12 16:45:48 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":59815,"last_commented_at":null}
 • Ico64_kuaana {"description":"\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e01\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e40\u0e15\u0e0a\u0e30\u0e42\u0e15","asset_updated_at":"2019/07/12 16:27:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63056,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/12 16:27:41 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"kuaana.jpg","updated_at":"2019/07/12 16:27:47 +0700","modified_at":"2019/07/12 16:27:47 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":101524,"last_commented_at":null}
 • Ico64_khampi {"description":"\u0e14\u0e23.\u0e04\u0e31\u0e21\u0e20\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e48\u0e27\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2019/07/12 16:38:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63055,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/12 16:27:04 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"khampi.jpg","updated_at":"2019/07/12 16:38:20 +0700","modified_at":"2019/07/12 16:38:20 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":290402,"last_commented_at":null}
 • Ico64_satitwichakarn3 {"description":"\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 7","asset_updated_at":"2019/07/12 15:21:10 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63054,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/12 15:21:10 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"satitwichakarn3.jpg","updated_at":"2019/07/12 15:21:16 +0700","modified_at":"2019/07/12 15:21:16 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":132686,"last_commented_at":null}
 • Ico64_img_8256 {"description":"\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34 \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e01\u0e34\u0e08\u0e27\u0e32\u0e19\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c","asset_updated_at":"2019/07/12 15:20:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63053,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/12 15:20:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_8256.JPG","updated_at":"2019/07/12 15:20:04 +0700","modified_at":"2019/07/12 15:20:04 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":57358,"last_commented_at":null}
 • Ico64_img_8253 {"description":"\u0e28.\u0e19\u0e1e.\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e04\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e19\u0e18\u0e4c","asset_updated_at":"2019/07/12 15:19:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63052,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/12 15:19:01 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"IMG_8253.JPG","updated_at":"2019/07/12 15:19:07 +0700","modified_at":"2019/07/12 15:19:07 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":63890,"last_commented_at":null}
 • Ico64_satitwichakarn2 {"description":"\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 7","asset_updated_at":"2019/07/12 15:17:22 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63051,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/12 15:17:22 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"satitwichakarn2.jpg","updated_at":"2019/07/12 15:17:24 +0700","modified_at":"2019/07/12 15:17:24 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":144686,"last_commented_at":null}
 • Ico64_satitwichakarn1 {"description":"\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 7","asset_updated_at":"2019/07/12 15:17:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63050,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/12 15:17:00 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"satitwichakarn1.jpg","updated_at":"2019/07/12 15:17:02 +0700","modified_at":"2019/07/12 15:17:02 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":133024,"last_commented_at":null}
 • Ico64_mv_environment2 {"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e27\u0e34\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d \u0e23\u0e13\u0e23\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e04\u0e31\u0e14\u0e41\u0e22\u0e01\u0e02\u0e22\u0e30","asset_updated_at":"2019/07/10 16:36:25 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63049,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/10 16:36:25 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mv_environment2.jpg","updated_at":"2019/07/10 16:36:32 +0700","modified_at":"2019/07/10 16:36:32 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":118443,"last_commented_at":null}
 • Ico64_mv_environment1 {"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e27\u0e34\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d \u0e23\u0e13\u0e23\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e04\u0e31\u0e14\u0e41\u0e22\u0e01\u0e02\u0e22\u0e30","asset_updated_at":"2019/07/10 16:26:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63048,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/10 16:26:59 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mv_environment1.jpg","updated_at":"2019/07/10 16:27:03 +0700","modified_at":"2019/07/10 16:27:03 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":85650,"last_commented_at":null}
 • Ico64_mv_environment {"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e27\u0e34\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d \u0e23\u0e13\u0e23\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e04\u0e31\u0e14\u0e41\u0e22\u0e01\u0e02\u0e22\u0e30","asset_updated_at":"2019/07/10 16:26:27 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63047,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/10 16:26:27 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"mv_environment.jpg","updated_at":"2019/07/10 16:26:32 +0700","modified_at":"2019/07/10 16:26:32 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":106323,"last_commented_at":null}
 • Ico64_psu_herp_join2019 {"description":"\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38","asset_updated_at":"2019/07/08 15:59:45 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63046,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/08 15:59:45 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"psu_herp_join2019.1.jpg","updated_at":"2019/07/08 15:59:50 +0700","modified_at":"2019/07/08 15:59:50 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":92111,"last_commented_at":null}
 • Ico64_psu_herp_join2019 {"description":"\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38","asset_updated_at":"2019/07/08 15:59:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63045,"deleted_at":null,"created_at":"2019/07/08 15:59:21 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"psu_herp_join2019.jpg","updated_at":"2019/07/08 15:59:23 +0700","modified_at":"2019/07/08 15:59:23 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":106925,"last_commented_at":null}
 • Ico64_pa-26may2019 {"description":"\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23 \"\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21 \u0e15\u0e34\u0e13\u0e2a\u0e39\u0e25\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c \u0e01\u0e31\u0e1a..\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\" ","asset_updated_at":"2019/06/18 09:48:03 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63001,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/18 09:48:03 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pa-26may2019.jpg","updated_at":"2019/06/18 09:48:06 +0700","modified_at":"2019/06/18 09:48:06 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":56192,"last_commented_at":null}
 • Ico64_takorn1 {"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e49\u0e15\u0e1a\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c ","asset_updated_at":"2019/06/17 12:00:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63000,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/17 12:00:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"takorn1.jpg","updated_at":"2019/06/17 12:00:07 +0700","modified_at":"2019/06/17 12:00:07 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":148462,"last_commented_at":null}
 • Ico64_takorn {"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e49\u0e15\u0e1a\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c ","asset_updated_at":"2019/06/17 11:59:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62999,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/17 11:59:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"takorn.jpg","updated_at":"2019/06/17 11:59:09 +0700","modified_at":"2019/06/17 11:59:09 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":136970,"last_commented_at":null}
 • Ico64_thai_hospital_june2019 {"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2019/06/13 17:00:47 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62998,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/13 17:00:47 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"thai_hospital_june2019.1.jpg","updated_at":"2019/06/13 17:00:49 +0700","modified_at":"2019/06/13 17:00:49 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":159352,"last_commented_at":null}
 • Ico64_thai_hospital_june2019 {"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2019/06/13 16:58:05 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62997,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/13 16:58:05 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"thai_hospital_june2019.jpg","updated_at":"2019/06/13 16:58:07 +0700","modified_at":"2019/06/13 16:58:07 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":145745,"last_commented_at":null}
 • Ico64_n9065_psuth190611_06 {"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","asset_updated_at":"2019/06/13 14:49:09 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62996,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/13 14:49:09 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"n9065_PSUTH190611_06.jpg","updated_at":"2019/06/13 14:49:12 +0700","modified_at":"2019/06/13 14:49:12 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":103445,"last_commented_at":null}
 • Ico64_fulbright13june2019 {"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","asset_updated_at":"2019/06/13 14:48:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62995,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/13 14:48:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"fulbright13june2019.1.jpg","updated_at":"2019/06/13 14:48:35 +0700","modified_at":"2019/06/13 14:48:35 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":140180,"last_commented_at":null}
 • Ico64_fulbright13june2019 {"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","asset_updated_at":"2019/06/13 14:47:29 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62994,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/13 14:47:29 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"fulbright13june2019.jpg","updated_at":"2019/06/13 14:47:33 +0700","modified_at":"2019/06/13 14:47:33 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":131823,"last_commented_at":null}
 • Ico64_wanameena {"description":"\u0e14\u0e23.\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e21\u0e35\u0e19\u0e32 \u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e25\u0e35 ","asset_updated_at":"2019/06/12 16:40:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62993,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/12 16:40:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"wanameena.jpg","updated_at":"2019/06/12 16:40:57 +0700","modified_at":"2019/06/12 16:40:57 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":16768,"last_commented_at":null}
 • Ico64_prathana {"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e23\u0e16\u0e19\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e25\u0e40\u0e19\u0e32\u0e27\u0e01\u0e38\u0e25","asset_updated_at":"2019/06/12 16:40:18 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62992,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/12 16:40:18 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"prathana.jpg","updated_at":"2019/06/12 16:40:20 +0700","modified_at":"2019/06/12 16:40:20 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":31245,"last_commented_at":null}
 • Ico64_pornpitsanu {"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e29\u0e13\u0e38 \u0e1e\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e28\u0e34\u0e27\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e20 ","asset_updated_at":"2019/06/12 16:39:36 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62991,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/12 16:39:36 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pornpitsanu.jpg","updated_at":"2019/06/12 16:39:38 +0700","modified_at":"2019/06/12 16:39:38 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":25716,"last_commented_at":null}
 • Ico64_eurochrieconference2019_2 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01","asset_updated_at":"2019/06/12 16:38:33 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62990,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/12 16:38:33 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"EuroCHRIEConference2019_2.jpg","updated_at":"2019/06/12 16:38:37 +0700","modified_at":"2019/06/12 16:38:37 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":139379,"last_commented_at":null}
 • Ico64_eurochrieconference2019_1 {"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01","asset_updated_at":"2019/06/12 16:38:02 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62989,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/12 16:38:02 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"EuroCHRIEConference2019_1.jpg","updated_at":"2019/06/12 16:38:05 +0700","modified_at":"2019/06/12 16:38:05 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":137676,"last_commented_at":null}
 • Ico64_cowithchian {"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2019/06/11 17:06:28 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62988,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/11 17:06:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"cowithchian.2.jpg","updated_at":"2019/06/11 17:06:31 +0700","modified_at":"2019/06/11 17:06:31 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":145015,"last_commented_at":null}
 • Ico64_cowithchina {"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e08\u0e35\u0e19","asset_updated_at":"2019/06/11 16:59:06 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62987,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/11 16:56:28 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"cowithchina.jpg","updated_at":"2019/06/11 16:59:07 +0700","modified_at":"2019/06/11 16:59:07 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":145015,"last_commented_at":null}
 • Ico64_cowithchina {"description":"\u0e27\u0e08\u0e01.\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e19","asset_updated_at":"2019/06/11 16:54:55 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62986,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/11 16:54:55 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"cowithchina.jpg","updated_at":"2019/06/11 16:54:59 +0700","modified_at":"2019/06/11 16:54:59 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":201484,"last_commented_at":null}
 • Ico64_anatomy11june2019 {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2019/06/11 15:48:14 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62985,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/11 15:47:09 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"anatomy11june2019.2.jpg","updated_at":"2019/06/11 15:48:16 +0700","modified_at":"2019/06/11 15:48:16 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":153512,"last_commented_at":null}
 • Ico64_anatomy11june2019 {"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e1b\u0e35 2562 ","asset_updated_at":"2019/06/11 15:46:15 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62984,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/11 15:46:15 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"anatomy11june2019.1.jpg","updated_at":"2019/06/11 15:46:18 +0700","modified_at":"2019/06/11 15:46:18 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":173786,"last_commented_at":null}
 • Ico64_anatomy11june2019 {"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22","asset_updated_at":"2019/06/11 15:42:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62983,"deleted_at":null,"created_at":"2019/06/11 15:42:35 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"anatomy11june2019.jpg","updated_at":"2019/06/11 15:42:40 +0700","modified_at":"2019/06/11 15:42:40 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":167502,"last_commented_at":null}
 • Ico64_tanate_may2019_2 {"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e49\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19 ","asset_updated_at":"2019/05/30 14:09:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62958,"deleted_at":null,"created_at":"2019/05/30 14:09:39 +0700","visibility":2,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"tanate_may2019_2.jpg","updated_at":"2019/05/30 14:09:45 +0700","modified_at":"2019/05/30 14:09:45 +0700","media_folder_id":1173,"commentable":true,"group_member_commentable":true,"asset_file_size":168033,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: