นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_1581494380654 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1581494380654.jpg","created_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","asset_updated_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","asset_file_size":180161,"modified_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63421,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cover-jhsmr-36_no_21 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Cover-JHSMR-36_no_21.jpg","created_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23Journal of Health Science and Medical Research","asset_file_size":129931,"modified_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63420,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_against_virus_nurse2020_feb5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb5.jpg","created_at":"2020/02/13 16:46:44 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:46:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_file_size":68658,"modified_at":"2020/02/13 16:46:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63419,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_against_virus_nurse2020_feb4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb4.jpg","created_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_file_size":173501,"modified_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63418,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_against_virus_nurse2020_feb3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb3.jpg","created_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_file_size":164459,"modified_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63417,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_against_virus_nurse2020_feb2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb2.jpg","created_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_file_size":225132,"modified_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63416,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_against_virus_nurse2020_feb1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb1.jpg","created_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","asset_file_size":286651,"modified_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63415,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_surgicaltraining2010_feb2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb2.jpg","created_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_file_size":165896,"modified_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63414,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_surgicaltraining2020_feb1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraining2020_feb1.jpg","created_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","asset_updated_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_file_size":221462,"modified_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63413,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: