นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_psuhospital_covid2020 {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"psuhospital_covid2020.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e21.\u0e2d. ","created_at":"2020/04/03 14:37:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/04/03 14:37:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/04/03 14:37:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/04/03 14:37:12 +0700","id":63457,"asset_file_size":238225}
  • Small_pawthai_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pawthai_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","created_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/26 14:56:55 +0700","id":63452,"asset_file_size":252688}
  • Small_pawthai2020_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pawthai2020_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","created_at":"2020/03/26 14:56:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/26 14:56:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/26 14:56:14 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/26 14:56:14 +0700","id":63451,"asset_file_size":198977}
  • Small_pawthai2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pawthai2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","created_at":"2020/03/26 14:55:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/26 14:55:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/26 14:55:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/26 14:55:43 +0700","id":63450,"asset_file_size":209394}
  • Small_powthai2020 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"powthai2020.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e35\u0e19\u0e21\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e32\u0e27\u0e1c\u0e07","created_at":"2020/03/26 14:55:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/26 14:55:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/26 14:55:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/26 14:55:17 +0700","id":63449,"asset_file_size":182865}
  • Small_workathome2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"workathome2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","created_at":"2020/03/25 12:52:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/25 12:52:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/25 12:52:20 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/25 12:52:20 +0700","id":63448,"asset_file_size":58702}
  • Small_workathome1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"workathome1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19Covid19","created_at":"2020/03/25 12:07:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/25 12:07:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/25 12:07:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/25 12:07:52 +0700","id":63447,"asset_file_size":54863}
  • Small_workathome {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"workathome.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19","created_at":"2020/03/25 12:07:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/25 12:07:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/25 12:07:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/25 12:07:06 +0700","id":63446,"asset_file_size":55758}
  • Small_kittiyapa2020_2_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kittiyapa2020_2_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2a\u0e14\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e40\u0e18\u0e2d \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e0a\u0e23\u0e01\u0e34\u0e15\u0e34\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e2f","created_at":"2020/03/23 11:11:11 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/03/23 11:11:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/03/23 11:11:17 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/03/23 11:11:17 +0700","id":63445,"asset_file_size":165915}
Thumbnail Size: