นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
Ico64
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 Ico32_129327 ny1
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

หลัก > waraporn.su

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ny01 {"asset_file_name":"NY01.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/11/26 13:12:59 +0700","media_folder_id":737,"description":"NY01","updated_at":"2018/11/26 13:12:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/11/26 13:12:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":26138,"id":62625,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/11/26 13:12:54 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_129327 {"asset_file_name":"129327.1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/11/26 13:01:16 +0700","media_folder_id":737,"description":"ny1","updated_at":"2018/11/26 13:01:16 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/11/26 13:01:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":21870,"id":62624,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/11/26 13:01:12 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_slide14 {"asset_file_name":"Slide14.JPG","visibility":2,"modified_at":"2018/03/16 17:25:04 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e30\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e21\u0e31\u0e01\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e32\u0e1e","updated_at":"2018/03/16 17:25:04 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/16 17:24:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":42353,"id":62185,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/16 17:24:52 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_slide19 {"asset_file_name":"Slide19.JPG","visibility":2,"modified_at":"2018/03/16 17:23:47 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c","updated_at":"2018/03/16 17:23:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/16 17:23:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":38769,"id":62184,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/16 17:23:41 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_slide15 {"asset_file_name":"Slide15.JPG","visibility":2,"modified_at":"2018/03/16 17:22:59 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e27\u0e31\u0e14\u0e04\u0e48\u0e32pH","updated_at":"2018/03/16 17:22:59 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/16 17:22:55 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61989,"id":62183,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/16 17:22:55 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_slide6 {"asset_file_name":"Slide6.JPG","visibility":2,"modified_at":"2018/03/16 17:21:52 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e21\u0e31\u0e01\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e20\u0e32\u0e1e","updated_at":"2018/03/16 17:21:52 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/16 17:21:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":87811,"id":62182,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/16 17:21:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_slide5 {"asset_file_name":"Slide5.JPG","visibility":2,"modified_at":"2018/03/16 17:20:51 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e21\u0e31\u0e01","updated_at":"2018/03/16 17:20:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/16 17:20:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61713,"id":62181,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/16 17:20:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_abc6 {"asset_file_name":"abc6.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/03/15 18:10:12 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e07\u0e32\u0e19","updated_at":"2018/03/15 18:10:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/15 18:10:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71021,"id":62179,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/15 18:10:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_abc5 {"asset_file_name":"abc5.jpg","visibility":2,"modified_at":"2018/03/15 18:09:35 +0700","media_folder_id":737,"description":"\u0e17\u0e33\u0e19\u0e49\u0e33\u0e22\u0e32\u0e2d\u0e40\u0e19\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e07\u0e04\u0e4c","updated_at":"2018/03/15 18:09:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2018/03/15 18:09:28 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":90211,"id":62178,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2018/03/15 18:09:28 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: