นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

warin
Ico64
Mrs Warinda Pratumwan
นักวิทยาศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > warinda.pr

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_mor-or {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"Mor-or.jpg","created_at":"2013/03/06 16:07:16 +0700","asset_updated_at":"2013/03/06 16:07:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/06 16:07:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e19\u0e49\u0e33 \u0e21\u0e2d.","asset_file_size":70131,"modified_at":"2013/03/06 16:07:19 +0700","media_folder_id":1498,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38672,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_a20130219111220 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"A20130219111220.jpg","created_at":"2013/03/06 15:44:11 +0700","asset_updated_at":"2013/03/06 15:44:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/06 15:44:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Co-Q10","asset_file_size":24475,"modified_at":"2013/03/06 15:44:13 +0700","media_folder_id":1498,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":38658,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: