นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แม่บ้านมีหนวด
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > warut.ko

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_36 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2016/09/21 16:56:30 +0700","asset_file_name":"36.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":59309,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":909335,"media_folder_id":1564,"created_at":"2016/09/21 16:56:30 +0700","modified_at":"2016/09/21 16:56:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/21 16:56:34 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_99 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2016/09/21 16:54:37 +0700","asset_file_name":"99.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":59308,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1020603,"media_folder_id":1564,"created_at":"2016/09/21 16:53:55 +0700","modified_at":"2016/09/21 16:54:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/21 16:54:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_35 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b","asset_updated_at":"2016/09/21 16:53:32 +0700","asset_file_name":"35.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":59307,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":839984,"media_folder_id":1564,"created_at":"2016/09/21 16:53:32 +0700","modified_at":"2016/09/21 16:53:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/09/21 16:53:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_capture {"member_only_commentable":false,"description":"cap","asset_updated_at":"2016/02/23 16:35:24 +0700","asset_file_name":"Capture.PNG","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":56726,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":28589,"media_folder_id":1564,"created_at":"2016/02/23 16:35:24 +0700","modified_at":"2016/02/23 16:35:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/02/23 16:35:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_f1053 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e2d\u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e4c","asset_updated_at":"2015/05/27 08:53:59 +0700","asset_file_name":"f1053.jpg","asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_readable":false,"id":52911,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33261,"media_folder_id":1564,"created_at":"2015/05/27 08:53:59 +0700","modified_at":"2015/05/27 08:54:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/05/27 08:54:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_a {"member_only_commentable":false,"description":"a","asset_updated_at":"2015/02/27 16:37:01 +0700","asset_file_name":"a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51335,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55591,"media_folder_id":1564,"created_at":"2015/02/27 16:37:01 +0700","modified_at":"2015/02/27 16:37:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/27 16:37:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pipe {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e1b","asset_updated_at":"2015/02/27 15:38:04 +0700","asset_file_name":"pipe.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":51330,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168098,"media_folder_id":1564,"created_at":"2015/02/27 15:38:05 +0700","modified_at":"2015/02/27 15:38:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/02/27 15:38:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: