นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คัลเลอร์ฟู
Ico64
วีรมลล์ แก้วน้อย
เจ้าหน้าที่โครงการ
กองการเจ้าหน้าที่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > weeramon.k

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e07\u0e32\u0e19\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2017/02/17 09:39:03 +0700","asset_file_name":"Schedule.pdf","asset_content_type":"application/pdf","member_only_readable":false,"id":60341,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":198344,"media_folder_id":1588,"created_at":"2017/02/17 09:39:03 +0700","modified_at":"2017/02/17 09:39:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/17 09:39:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_15146630_10207593928868827_1257365893_o {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e14\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e17\u0e36\u0e01\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02 8 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2016/11/23 11:03:37 +0700","asset_file_name":"15146630_10207593928868827_1257365893_o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":59762,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":264661,"media_folder_id":1588,"created_at":"2016/11/23 11:03:37 +0700","modified_at":"2016/11/23 11:03:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2016/11/23 11:03:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":5}
ขนาดย่อ: