นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wilailuk Chaisan
Ico64
Wilailuk Chaisan
Customer Support
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > wilailuk.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_9_noautoattachfile {"member_only_commentable":false,"description":"9_NoAutoAttachFile","asset_updated_at":"2020/08/20 09:44:49 +0700","asset_file_name":"9_NoAutoAttachFile.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63569,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60256,"media_folder_id":1596,"created_at":"2020/08/20 09:44:49 +0700","modified_at":"2020/08/20 09:44:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/20 09:44:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_8_setvalue {"member_only_commentable":false,"description":"8_SetValue","asset_updated_at":"2020/08/20 09:44:26 +0700","asset_file_name":"8_SetValue.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63568,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123887,"media_folder_id":1596,"created_at":"2020/08/20 09:44:26 +0700","modified_at":"2020/08/20 09:44:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/20 09:44:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_7_editdwordbefore {"member_only_commentable":false,"description":"7_EditDwordBefore","asset_updated_at":"2020/08/20 09:44:02 +0700","asset_file_name":"7_EditDwordBefore.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63567,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126751,"media_folder_id":1596,"created_at":"2020/08/20 09:44:02 +0700","modified_at":"2020/08/20 09:44:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/20 09:44:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_6_maxattachmentmenuitems {"member_only_commentable":false,"description":"6_MaxAttachmentMenuItems","asset_updated_at":"2020/08/20 09:43:37 +0700","asset_file_name":"6_MaxAttachmentMenuItems.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63566,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":110837,"media_folder_id":1596,"created_at":"2020/08/20 09:43:37 +0700","modified_at":"2020/08/20 09:43:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/20 09:43:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_5_createsetting {"member_only_commentable":false,"description":"5_CreateSetting","asset_updated_at":"2020/08/20 09:43:09 +0700","asset_file_name":"5_CreateSetting.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63565,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":126631,"media_folder_id":1596,"created_at":"2020/08/20 09:43:09 +0700","modified_at":"2020/08/20 09:43:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/20 09:43:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_4_regdisplaymailsetting {"member_only_commentable":false,"description":"4_RegDisplayMailSetting","asset_updated_at":"2020/08/20 09:42:40 +0700","asset_file_name":"4_RegDisplayMailSetting.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63564,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114627,"media_folder_id":1596,"created_at":"2020/08/20 09:42:40 +0700","modified_at":"2020/08/20 09:42:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/20 09:42:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_3_shortregistryeditor {"member_only_commentable":false,"description":"3_ShortRegistryEditor","asset_updated_at":"2020/08/20 09:42:09 +0700","asset_file_name":"3_ShortRegistryEditor.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63563,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47342,"media_folder_id":1596,"created_at":"2020/08/20 09:42:09 +0700","modified_at":"2020/08/20 09:42:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/20 09:42:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_2_clickregistryeditor {"member_only_commentable":false,"description":"2_ClickRegistryEditor","asset_updated_at":"2020/08/20 09:41:36 +0700","asset_file_name":"2_ClickRegistryEditor.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63562,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56288,"media_folder_id":1596,"created_at":"2020/08/20 09:41:36 +0700","modified_at":"2020/08/20 09:41:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/20 09:41:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_1_registryeditor {"member_only_commentable":false,"description":"1_RegistryEditor","asset_updated_at":"2020/08/20 09:40:55 +0700","asset_file_name":"1_RegistryEditor.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":63561,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56280,"media_folder_id":1596,"created_at":"2020/08/20 09:40:55 +0700","modified_at":"2020/08/20 09:40:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2020/08/20 09:40:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: