นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wilailuk Chaisan
Ico64
Wilailuk Chaisan
Customer Support
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

หลัก > wilailuk.p

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_0_attachfilebefore {"media_folder_id":1596,"description":"0_AttachFileBefore","asset_updated_at":"2020/08/20 09:33:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/08/20 09:33:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/08/20 09:33:25 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/08/20 09:33:25 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"0_AttachFileBefore.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":121496,"visibility":2,"id":63560}
  • Small_2-createname-new {"media_folder_id":1596,"description":"2-CreateNameNew","asset_updated_at":"2019/10/24 14:08:47 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/24 14:08:47 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2019/10/24 14:08:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/24 14:08:51 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"2-CreateName-New.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":85618,"visibility":2,"id":63265}
  • Small_8-showrules {"media_folder_id":1596,"description":"8-ShowRules","asset_updated_at":"2019/10/24 13:55:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/24 13:55:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2019/10/24 13:55:48 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/24 13:55:48 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"8-ShowRules.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":22315,"visibility":2,"id":63264}
  • Small_7-managerules {"media_folder_id":1596,"description":"7-ManageRules","asset_updated_at":"2019/10/24 13:55:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/24 13:55:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2019/10/24 13:55:22 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/24 13:55:22 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"7-ManageRules.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":74557,"visibility":2,"id":63263}
  • Small_6-movemail {"media_folder_id":1596,"description":"6-MoveMail","asset_updated_at":"2019/10/24 13:54:33 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/24 13:54:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2019/10/24 13:54:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/24 13:54:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"6-MoveMail.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":90989,"visibility":2,"id":63262}
  • Small_5-runrule {"media_folder_id":1596,"description":"5-RunRule","asset_updated_at":"2019/10/24 13:54:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/24 13:54:04 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2019/10/24 13:54:05 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/24 13:54:05 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"5-RunRule.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":16311,"visibility":2,"id":63261}
  • Small_4-selectfloder {"media_folder_id":1596,"description":"4-SelectFloder","asset_updated_at":"2019/10/24 13:53:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/24 13:53:23 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2019/10/24 13:53:24 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/24 13:53:24 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"4-SelectFloder.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":23372,"visibility":2,"id":63260}
  • Small_3-createrule {"media_folder_id":1596,"description":"3-CreateRule","asset_updated_at":"2019/10/24 13:52:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/24 13:52:56 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2019/10/24 13:52:58 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/24 13:52:58 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"3-CreateRule.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":158535,"visibility":2,"id":63259}
  • Small_2-createname {"media_folder_id":1596,"description":"2-CreateName","asset_updated_at":"2019/10/24 13:52:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2019/10/24 13:52:20 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/png","updated_at":"2019/10/24 13:52:22 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2019/10/24 13:52:22 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"2-CreateName.png","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":85302,"visibility":2,"id":63258}
ขนาดย่อ: