นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wilailuk Chaisan
Ico64
Wilailuk Chaisan
Customer Support
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Main > wilailuk.p

No folder found
  • Small_9_noautoattachfile {"media_folder_id":1596,"description":"9_NoAutoAttachFile","asset_updated_at":"2020/08/20 09:44:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/08/20 09:44:49 +0700","comment_counter":2,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2021/04/16 18:27:16 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/08/20 09:44:50 +0700","last_commented_at":"2021/04/16 18:27:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_name":"9_NoAutoAttachFile.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":60256,"visibility":2,"id":63569}
  • Small_8_setvalue {"media_folder_id":1596,"description":"8_SetValue","asset_updated_at":"2020/08/20 09:44:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/08/20 09:44:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/08/20 09:44:29 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/08/20 09:44:29 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"8_SetValue.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":123887,"visibility":2,"id":63568}
  • Small_7_editdwordbefore {"media_folder_id":1596,"description":"7_EditDwordBefore","asset_updated_at":"2020/08/20 09:44:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/08/20 09:44:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/08/20 09:44:08 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/08/20 09:44:08 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"7_EditDwordBefore.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":126751,"visibility":2,"id":63567}
  • Small_6_maxattachmentmenuitems {"media_folder_id":1596,"description":"6_MaxAttachmentMenuItems","asset_updated_at":"2020/08/20 09:43:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/08/20 09:43:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/08/20 09:43:42 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/08/20 09:43:42 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"6_MaxAttachmentMenuItems.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":110837,"visibility":2,"id":63566}
  • Small_5_createsetting {"media_folder_id":1596,"description":"5_CreateSetting","asset_updated_at":"2020/08/20 09:43:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/08/20 09:43:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/08/20 09:43:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/08/20 09:43:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"5_CreateSetting.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":126631,"visibility":2,"id":63565}
  • Small_4_regdisplaymailsetting {"media_folder_id":1596,"description":"4_RegDisplayMailSetting","asset_updated_at":"2020/08/20 09:42:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/08/20 09:42:40 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/08/20 09:42:45 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/08/20 09:42:45 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"4_RegDisplayMailSetting.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":114627,"visibility":2,"id":63564}
  • Small_3_shortregistryeditor {"media_folder_id":1596,"description":"3_ShortRegistryEditor","asset_updated_at":"2020/08/20 09:42:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/08/20 09:42:09 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/08/20 09:42:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/08/20 09:42:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"3_ShortRegistryEditor.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":47342,"visibility":2,"id":63563}
  • Small_2_clickregistryeditor {"media_folder_id":1596,"description":"2_ClickRegistryEditor","asset_updated_at":"2020/08/20 09:41:36 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/08/20 09:41:36 +0700","comment_counter":1,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2021/05/20 01:11:51 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/08/20 09:41:38 +0700","last_commented_at":"2021/05/20 01:11:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_name":"2_ClickRegistryEditor.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":56288,"visibility":2,"id":63562}
  • Small_1_registryeditor {"media_folder_id":1596,"description":"1_RegistryEditor","asset_updated_at":"2020/08/20 09:40:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":true,"created_at":"2020/08/20 09:40:55 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2020/08/20 09:40:57 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2020/08/20 09:40:57 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"1_RegistryEditor.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":56280,"visibility":2,"id":63561}
Thumbnail Size: