นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > wilailuk.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_newyear2018 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e2a.\u0e04.\u0e2a. \u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2561","asset_updated_at":"2017/12/08 17:33:16 +0700","asset_file_name":"newyear2018.new.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61920,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":161300,"media_folder_id":725,"created_at":"2017/12/08 17:33:16 +0700","modified_at":"2017/12/08 17:33:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/08 17:33:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_share14 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2017/11/14 16:03:12 +0700","asset_file_name":"share14.11.60.10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61836,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":624688,"media_folder_id":725,"created_at":"2017/11/14 16:03:13 +0700","modified_at":"2017/11/14 16:03:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:03:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_share14 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2017/11/14 16:02:46 +0700","asset_file_name":"share14.11.60.8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61835,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":519651,"media_folder_id":725,"created_at":"2017/11/14 16:02:46 +0700","modified_at":"2017/11/14 16:02:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:02:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_share14 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2017/11/14 16:02:18 +0700","asset_file_name":"share14.11.60.6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61834,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":602955,"media_folder_id":725,"created_at":"2017/11/14 16:02:18 +0700","modified_at":"2017/11/14 16:02:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:02:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_share14 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2017/11/14 16:01:46 +0700","asset_file_name":"share14.11.60.7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61833,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":645991,"media_folder_id":725,"created_at":"2017/11/14 16:01:46 +0700","modified_at":"2017/11/14 16:01:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:01:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_share14 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2017/11/14 16:01:10 +0700","asset_file_name":"share14.11.60.9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61832,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":641326,"media_folder_id":725,"created_at":"2017/11/14 16:01:10 +0700","modified_at":"2017/11/14 16:01:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:01:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_share14 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2017/11/14 16:00:32 +0700","asset_file_name":"share14.11.60.4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61831,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":700337,"media_folder_id":725,"created_at":"2017/11/14 16:00:32 +0700","modified_at":"2017/11/14 16:00:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:00:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_share14 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2017/11/14 16:00:07 +0700","asset_file_name":"share14.11.60.3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61830,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":662755,"media_folder_id":725,"created_at":"2017/11/14 16:00:07 +0700","modified_at":"2017/11/14 16:00:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:00:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_share14 {"member_only_commentable":true,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_updated_at":"2017/11/14 15:59:40 +0700","asset_file_name":"share14.11.60.2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61829,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":633620,"media_folder_id":725,"created_at":"2017/11/14 15:59:40 +0700","modified_at":"2017/11/14 15:59:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 15:59:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: