นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > wilailuk.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_newyear2018 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"newyear2018.new.jpg","created_at":"2017/12/08 17:33:16 +0700","asset_updated_at":"2017/12/08 17:33:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/08 17:33:22 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a.\u0e04.\u0e2a. \u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2561","asset_file_size":161300,"modified_at":"2017/12/08 17:33:22 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61920,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share14.11.60.10.JPG","created_at":"2017/11/14 16:03:13 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 16:03:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:03:18 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_file_size":624688,"modified_at":"2017/11/14 16:03:18 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61836,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share14.11.60.8.JPG","created_at":"2017/11/14 16:02:46 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 16:02:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:02:50 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_file_size":519651,"modified_at":"2017/11/14 16:02:50 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61835,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share14.11.60.6.JPG","created_at":"2017/11/14 16:02:18 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 16:02:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:02:22 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_file_size":602955,"modified_at":"2017/11/14 16:02:22 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61834,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share14.11.60.7.JPG","created_at":"2017/11/14 16:01:46 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 16:01:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:01:50 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_file_size":645991,"modified_at":"2017/11/14 16:01:50 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61833,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share14.11.60.9.JPG","created_at":"2017/11/14 16:01:10 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 16:01:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:01:14 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_file_size":641326,"modified_at":"2017/11/14 16:01:14 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61832,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share14.11.60.4.JPG","created_at":"2017/11/14 16:00:32 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 16:00:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:00:38 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_file_size":700337,"modified_at":"2017/11/14 16:00:38 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61831,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share14.11.60.3.JPG","created_at":"2017/11/14 16:00:07 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 16:00:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:00:10 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_file_size":662755,"modified_at":"2017/11/14 16:00:10 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61830,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share14.11.60.2.JPG","created_at":"2017/11/14 15:59:40 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 15:59:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 15:59:43 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_file_size":633620,"modified_at":"2017/11/14 15:59:43 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61829,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share14.11.60.1.jpg","created_at":"2017/11/14 15:59:11 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 15:59:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 15:59:15 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_file_size":795913,"modified_at":"2017/11/14 15:59:15 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61828,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share25 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share25.07.60.jpg","created_at":"2017/07/25 17:37:50 +0700","asset_updated_at":"2017/07/25 17:37:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/25 17:37:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e17\u0e39\u0e22\u0e31\u0e14\u0e44\u0e2a\u0e49 (\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32)","asset_file_size":338306,"modified_at":"2017/07/25 17:37:52 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61457,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pousumpu2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pousumpu2.jpg","created_at":"2017/07/25 17:28:22 +0700","asset_updated_at":"2017/07/25 17:28:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/25 17:28:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","asset_file_size":308147,"modified_at":"2017/07/25 17:28:24 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61456,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pousumpu1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pousumpu1.jpg","created_at":"2017/07/25 17:27:48 +0700","asset_updated_at":"2017/07/25 17:27:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/25 17:27:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","asset_file_size":224897,"modified_at":"2017/07/25 17:27:52 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61455,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_powsompu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"powsompu.jpg","created_at":"2017/07/24 16:50:24 +0700","asset_updated_at":"2017/07/24 16:50:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/24 16:50:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","asset_file_size":333098,"modified_at":"2017/07/24 16:50:28 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61453,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share22 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share22.03.60.1.jpg","created_at":"2017/03/22 09:43:32 +0700","asset_updated_at":"2017/03/22 09:43:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/22 09:43:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e34\u0e14\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e20\u0e34\u0e01\u0e02\u0e38","asset_file_size":58275,"modified_at":"2017/03/22 09:43:37 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60662,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_shaer22 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shaer22.03.60.2.jpg","created_at":"2017/03/22 09:43:07 +0700","asset_updated_at":"2017/03/22 09:43:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/22 09:43:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e34\u0e14\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e20\u0e34\u0e01\u0e02\u0e38","asset_file_size":41792,"modified_at":"2017/03/22 09:43:15 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60661,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share20 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share20.03.60.2.jpg","created_at":"2017/03/21 15:24:45 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 15:24:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/21 15:24:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e09\u0e34\u0e49\u0e07","asset_file_size":309595,"modified_at":"2017/03/21 15:24:48 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60658,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share20 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share20.03.60.4.jpg","created_at":"2017/03/21 15:24:18 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 15:24:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/21 15:24:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e09\u0e34\u0e49\u0e07","asset_file_size":477148,"modified_at":"2017/03/21 15:24:25 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60657,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share20 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share20.03.60.3.jpg","created_at":"2017/03/21 15:23:18 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 15:23:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/21 15:23:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e09\u0e34\u0e49\u0e07","asset_file_size":601796,"modified_at":"2017/03/21 15:23:25 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60656,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share20 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share20.03.60.1.jpg","created_at":"2017/03/21 13:54:56 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 13:54:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/21 13:55:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e07\u0e0b\u0e39","asset_file_size":433429,"modified_at":"2017/03/21 13:55:04 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60655,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share10.03.60.2.jpg","created_at":"2017/03/10 16:03:51 +0700","asset_updated_at":"2017/03/10 16:03:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/10 16:03:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","asset_file_size":65055,"modified_at":"2017/03/10 16:03:55 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60536,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_5504_528571657194655_306957281_n {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5504_528571657194655_306957281_n.jpg","created_at":"2017/02/24 16:04:21 +0700","asset_updated_at":"2017/02/24 16:04:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/24 16:04:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e17\u0e49\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07","asset_file_size":104219,"modified_at":"2017/02/24 16:04:23 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60484,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.42.JPG","created_at":"2017/02/23 10:53:15 +0700","asset_updated_at":"2017/02/23 10:53:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/23 10:53:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":443786,"modified_at":"2017/02/23 10:53:18 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60473,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.41.JPG","created_at":"2017/02/23 10:52:41 +0700","asset_updated_at":"2017/02/23 10:52:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/23 10:52:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":446761,"modified_at":"2017/02/23 10:52:45 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60472,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sharebigc59 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shareBigC59.40.JPG","created_at":"2017/02/23 10:52:08 +0700","asset_updated_at":"2017/02/23 10:52:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/23 10:52:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","asset_file_size":401990,"modified_at":"2017/02/23 10:52:13 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60471,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: