นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > wilailuk.s

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_newyear2018 {"modified_at":"2017/12/08 17:33:22 +0700","id":61920,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"newyear2018.new.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/12/08 17:33:22 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e2a.\u0e04.\u0e2a. \u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2561","created_at":"2017/12/08 17:33:16 +0700","asset_updated_at":"2017/12/08 17:33:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":161300}
 • Tiny_share14 {"modified_at":"2017/11/14 16:03:18 +0700","id":61836,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share14.11.60.10.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:03:18 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","created_at":"2017/11/14 16:03:13 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 16:03:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":624688}
 • Tiny_share14 {"modified_at":"2017/11/14 16:02:50 +0700","id":61835,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share14.11.60.8.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:02:50 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","created_at":"2017/11/14 16:02:46 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 16:02:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":519651}
 • Tiny_share14 {"modified_at":"2017/11/14 16:02:22 +0700","id":61834,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share14.11.60.6.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:02:22 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","created_at":"2017/11/14 16:02:18 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 16:02:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":602955}
 • Tiny_share14 {"modified_at":"2017/11/14 16:01:50 +0700","id":61833,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share14.11.60.7.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:01:50 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","created_at":"2017/11/14 16:01:46 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 16:01:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":645991}
 • Tiny_share14 {"modified_at":"2017/11/14 16:01:14 +0700","id":61832,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share14.11.60.9.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:01:14 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","created_at":"2017/11/14 16:01:10 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 16:01:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":641326}
 • Tiny_share14 {"modified_at":"2017/11/14 16:00:38 +0700","id":61831,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share14.11.60.4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:00:38 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","created_at":"2017/11/14 16:00:32 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 16:00:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":700337}
 • Tiny_share14 {"modified_at":"2017/11/14 16:00:10 +0700","id":61830,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share14.11.60.3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 16:00:10 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","created_at":"2017/11/14 16:00:07 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 16:00:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":662755}
 • Tiny_share14 {"modified_at":"2017/11/14 15:59:43 +0700","id":61829,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share14.11.60.2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 15:59:43 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","created_at":"2017/11/14 15:59:40 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 15:59:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":633620}
 • Tiny_share14 {"modified_at":"2017/11/14 15:59:15 +0700","id":61828,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share14.11.60.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 15:59:15 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","created_at":"2017/11/14 15:59:11 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 15:59:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":795913}
 • Tiny_share25 {"modified_at":"2017/07/25 17:37:52 +0700","id":61457,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share25.07.60.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/25 17:37:52 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e17\u0e39\u0e22\u0e31\u0e14\u0e44\u0e2a\u0e49 (\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32)","created_at":"2017/07/25 17:37:50 +0700","asset_updated_at":"2017/07/25 17:37:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":338306}
 • Tiny_pousumpu2 {"modified_at":"2017/07/25 17:28:24 +0700","id":61456,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pousumpu2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/25 17:28:24 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","created_at":"2017/07/25 17:28:22 +0700","asset_updated_at":"2017/07/25 17:28:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":308147}
 • Tiny_pousumpu1 {"modified_at":"2017/07/25 17:27:52 +0700","id":61455,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pousumpu1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/25 17:27:52 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","created_at":"2017/07/25 17:27:48 +0700","asset_updated_at":"2017/07/25 17:27:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":224897}
 • Tiny_powsompu {"modified_at":"2017/07/24 16:50:28 +0700","id":61453,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"powsompu.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/24 16:50:28 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","created_at":"2017/07/24 16:50:24 +0700","asset_updated_at":"2017/07/24 16:50:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":333098}
 • Tiny_share22 {"modified_at":"2017/03/22 09:43:37 +0700","id":60662,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share22.03.60.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/22 09:43:37 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e34\u0e14\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e20\u0e34\u0e01\u0e02\u0e38","created_at":"2017/03/22 09:43:32 +0700","asset_updated_at":"2017/03/22 09:43:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58275}
 • Tiny_shaer22 {"modified_at":"2017/03/22 09:43:15 +0700","id":60661,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shaer22.03.60.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/22 09:43:15 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e34\u0e14\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e20\u0e34\u0e01\u0e02\u0e38","created_at":"2017/03/22 09:43:07 +0700","asset_updated_at":"2017/03/22 09:43:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41792}
 • Tiny_share20 {"modified_at":"2017/03/21 15:24:48 +0700","id":60658,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20.03.60.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/21 15:24:48 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e09\u0e34\u0e49\u0e07","created_at":"2017/03/21 15:24:45 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 15:24:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":309595}
 • Tiny_share20 {"modified_at":"2017/03/21 15:24:25 +0700","id":60657,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20.03.60.4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/21 15:24:25 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e09\u0e34\u0e49\u0e07","created_at":"2017/03/21 15:24:18 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 15:24:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":477148}
 • Tiny_share20 {"modified_at":"2017/03/21 15:23:25 +0700","id":60656,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20.03.60.3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/21 15:23:25 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e09\u0e34\u0e49\u0e07","created_at":"2017/03/21 15:23:18 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 15:23:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":601796}
 • Tiny_share20 {"modified_at":"2017/03/21 13:55:04 +0700","id":60655,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20.03.60.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/21 13:55:04 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e07\u0e0b\u0e39","created_at":"2017/03/21 13:54:56 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 13:54:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":433429}
 • Tiny_share10 {"modified_at":"2017/03/10 16:03:55 +0700","id":60536,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share10.03.60.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/10 16:03:55 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d","created_at":"2017/03/10 16:03:51 +0700","asset_updated_at":"2017/03/10 16:03:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65055}
 • Tiny_5504_528571657194655_306957281_n {"modified_at":"2017/02/24 16:04:23 +0700","id":60484,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5504_528571657194655_306957281_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/24 16:04:23 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e17\u0e49\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07","created_at":"2017/02/24 16:04:21 +0700","asset_updated_at":"2017/02/24 16:04:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":104219}
 • Tiny_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/23 10:53:18 +0700","id":60473,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.42.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/23 10:53:18 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/23 10:53:15 +0700","asset_updated_at":"2017/02/23 10:53:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":443786}
 • Tiny_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/23 10:52:45 +0700","id":60472,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.41.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/23 10:52:45 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/23 10:52:41 +0700","asset_updated_at":"2017/02/23 10:52:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":446761}
 • Tiny_sharebigc59 {"modified_at":"2017/02/23 10:52:13 +0700","id":60471,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shareBigC59.40.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/02/23 10:52:13 +0700","media_folder_id":725,"description":"Big Cleaning Day \u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 2559","created_at":"2017/02/23 10:52:08 +0700","asset_updated_at":"2017/02/23 10:52:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":401990}
ขนาดย่อ: