นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > wilailuk.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_share14 {"modified_at":"2017/11/14 15:59:15 +0700","id":61828,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share14.11.60.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 15:59:15 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","created_at":"2017/11/14 15:59:11 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 15:59:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":795913}
  • Small_share25 {"modified_at":"2017/07/25 17:37:52 +0700","id":61457,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share25.07.60.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/25 17:37:52 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e17\u0e39\u0e22\u0e31\u0e14\u0e44\u0e2a\u0e49 (\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32)","created_at":"2017/07/25 17:37:50 +0700","asset_updated_at":"2017/07/25 17:37:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":338306}
  • Small_pousumpu2 {"modified_at":"2017/07/25 17:28:24 +0700","id":61456,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pousumpu2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/25 17:28:24 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","created_at":"2017/07/25 17:28:22 +0700","asset_updated_at":"2017/07/25 17:28:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":308147}
  • Small_pousumpu1 {"modified_at":"2017/07/25 17:27:52 +0700","id":61455,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pousumpu1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/25 17:27:52 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","created_at":"2017/07/25 17:27:48 +0700","asset_updated_at":"2017/07/25 17:27:48 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":224897}
  • Small_powsompu {"modified_at":"2017/07/24 16:50:28 +0700","id":61453,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"powsompu.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/24 16:50:28 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","created_at":"2017/07/24 16:50:24 +0700","asset_updated_at":"2017/07/24 16:50:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":333098}
  • Small_share22 {"modified_at":"2017/03/22 09:43:37 +0700","id":60662,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share22.03.60.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/22 09:43:37 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e34\u0e14\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e20\u0e34\u0e01\u0e02\u0e38","created_at":"2017/03/22 09:43:32 +0700","asset_updated_at":"2017/03/22 09:43:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58275}
  • Small_shaer22 {"modified_at":"2017/03/22 09:43:15 +0700","id":60661,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shaer22.03.60.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/22 09:43:15 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e34\u0e14\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e20\u0e34\u0e01\u0e02\u0e38","created_at":"2017/03/22 09:43:07 +0700","asset_updated_at":"2017/03/22 09:43:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":41792}
  • Small_share20 {"modified_at":"2017/03/21 15:24:48 +0700","id":60658,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20.03.60.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/21 15:24:48 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e09\u0e34\u0e49\u0e07","created_at":"2017/03/21 15:24:45 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 15:24:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":309595}
  • Small_share20 {"modified_at":"2017/03/21 15:24:25 +0700","id":60657,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share20.03.60.4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/21 15:24:25 +0700","media_folder_id":725,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e09\u0e34\u0e49\u0e07","created_at":"2017/03/21 15:24:18 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 15:24:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":477148}
ขนาดย่อ: