นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 13 · ผู้ติดตาม: 7

หลัก > wilailuk.s

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_share14 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share14.11.60.1.jpg","created_at":"2017/11/14 15:59:11 +0700","asset_updated_at":"2017/11/14 15:59:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/14 15:59:15 +0700","member_only_commentable":true,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e18\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e38\u0e08\u0e34\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e08\u0e34\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19","asset_file_size":795913,"modified_at":"2017/11/14 15:59:15 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61828,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_share25 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share25.07.60.jpg","created_at":"2017/07/25 17:37:50 +0700","asset_updated_at":"2017/07/25 17:37:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/25 17:37:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e25\u0e32\u0e17\u0e39\u0e22\u0e31\u0e14\u0e44\u0e2a\u0e49 (\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32)","asset_file_size":338306,"modified_at":"2017/07/25 17:37:52 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61457,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pousumpu2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pousumpu2.jpg","created_at":"2017/07/25 17:28:22 +0700","asset_updated_at":"2017/07/25 17:28:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/25 17:28:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","asset_file_size":308147,"modified_at":"2017/07/25 17:28:24 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61456,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pousumpu1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pousumpu1.jpg","created_at":"2017/07/25 17:27:48 +0700","asset_updated_at":"2017/07/25 17:27:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/25 17:27:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","asset_file_size":224897,"modified_at":"2017/07/25 17:27:52 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61455,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_powsompu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"powsompu.jpg","created_at":"2017/07/24 16:50:24 +0700","asset_updated_at":"2017/07/24 16:50:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/24 16:50:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e21\u0e1e\u0e39","asset_file_size":333098,"modified_at":"2017/07/24 16:50:28 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61453,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_share22 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share22.03.60.1.jpg","created_at":"2017/03/22 09:43:32 +0700","asset_updated_at":"2017/03/22 09:43:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/22 09:43:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e34\u0e14\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e20\u0e34\u0e01\u0e02\u0e38","asset_file_size":58275,"modified_at":"2017/03/22 09:43:37 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60662,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_shaer22 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shaer22.03.60.2.jpg","created_at":"2017/03/22 09:43:07 +0700","asset_updated_at":"2017/03/22 09:43:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/22 09:43:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e34\u0e14\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e38\u0e17\u0e18\u0e17\u0e32\u0e2a\u0e20\u0e34\u0e01\u0e02\u0e38","asset_file_size":41792,"modified_at":"2017/03/22 09:43:15 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60661,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_share20 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share20.03.60.2.jpg","created_at":"2017/03/21 15:24:45 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 15:24:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/21 15:24:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e09\u0e34\u0e49\u0e07","asset_file_size":309595,"modified_at":"2017/03/21 15:24:48 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60658,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_share20 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share20.03.60.4.jpg","created_at":"2017/03/21 15:24:18 +0700","asset_updated_at":"2017/03/21 15:24:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/03/21 15:24:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e39\u0e01\u0e09\u0e34\u0e49\u0e07","asset_file_size":477148,"modified_at":"2017/03/21 15:24:25 +0700","media_folder_id":725,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60657,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: